Цели

Отделяйки специално внимание и грижи на всеки един пациент и неговите нужди, многопрофилният екип на рехабилитационния център се стреми да осигури възможно най-високо качество на медицинските услуги.

 

Рехабилитационният център ANIMUS си поставя следните цели:

 

•    Подобряване на физическото, емоционалното, психологическото и психическото състояние на пациентите, които се нуждаят от възстановяване на здравето след тежко заболяване, злополука и др.


•    Достигане на максимална степен на независимост и самостоятелно обслужване в ежедневието


•    Подобряване качеството на всекидневния живот на пациентите и техните близки


•    Социална и професионална реинтеграция на пациентите