Кардиохирургия

В кабинета по Кардиохирургия се диагностицират и консултират пациенти за предстоящи кардиохирургични операции за следните заболявания - коронарна атеросклероза, миокарден инфаркт, клапни пороци на сърцето - стеноза/инсуфицинция на метрална и аортна клапа, дисекираща аневризма на аортата - възходяща торакална и абдоминална аорта и масивни белодробни емболии

 

След консултацията на пациента се дава възможност за избор между няколко високоспециализирани здравни заведения.