Кардиология

Сърдечните заболявания са водещата причина за смъртност в световен мащаб, сочат медицинските статистики на всички континенти. Често тези болести съществуват паралелно, съвместно, и участват в механизма за развитие една на друга. Най-тежките прояви на сърдечно-съдовите заболявания са инфарктът и инсултът. Много рядко тези опасни състояния възникват без предшестващи знаци и признаци, които трябва да бъдат навременно разпознавани.

 

Дипломатическа клиника "Мона Лиза" разполага с общо 5 кабинета - 3 функционални и 2 консултативни. В тях се извършва клинична и неинвазивна диагностика на повечето заболявания в кардиологията: ИБС, клапни пороци, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност и ритъмни нарушения. Амбулаторно-консултативните кабинети разполагат с най-съвременната апаратура на General Electric Vivid 70. С нейна помощ се извършват:

 

  • Електрокардиография
  • Трансторакална 2D, 3D Ехокардиография
  • Трансезофагеална Ехокардиография
  • Контрастна Ехокардиография
  • Тъканен Доплер, Доплер на съдове
  • Стрес–Ехокардиография
  • ЕКГ стрес – тест
  • 24-часов ЕКГ – Холтер
  • 24-часов АН –  Холтер
  • Проверка на пейсмейкъри