Маркери

Ефективността на програмите в Дипломатическа клиника "Мона Лиза" може да се установи с помощта на маркерите за активното дълголетие. Този набор от показатели за състоянието на организма е уникална разработка на специалисти в областта на антиейджинг медицината, която позволява бързо и надеждно проследяване на резултатите от всички медицински въздействия.

Изследването на здравословно състояние посредством маркерите за дълголетие се извършва не само в началото и в края на програмата, но също така и в процеса на прилагането й. Мониторингът на всички показатели помага на лекарите в "Мона Лиза" да направят своевременни корекции в най-добрия и най-краткия път към активното дълголетие.