Функционални резерви на организма (ФРО)

Функционалните резерви на организма (ФРО) определят диапазона на надеждност, в който при нарастващо натоварване не се нарушават функциите на органите и жизнените системи. Потенциалните възможности на функционалните резерви са заложени в човешкия генотип. Те се разкриват при специфични условия на живот и могат да се изменят в хода на онтогенезата (индивидуалното развитие). 

 


Оценката на нивото на ФРО позволява разкриване на предразположение към някое патологично състояние, а в случай на възникване на заболяване, да се прогнозира ефективността на рехабилитационните програми. Най-информативните методи за изучаване на ФРО са тестове за натоварване на функционалните системи:


•    сърдечно-съдови (велоергометрия, бягаща пътека);
•    респираторни (определяне коефициента на дихателен капацитет, ергоспирометрия), ЦНС и др.
 

 

Резултатите позволяват разкриването на скрита непълноценност на компенсаторните и адаптивни резерви на дадена система и позволяват да се извърши предклинична диагностика в тенденциите на развитието и нарушенията в регулацията.