Комплексна оценка на имунния статус

Имунната система е вид биологичен часовник, който контролира репродуктивната, адаптивна и енергийна хомеостаза. Заедно с процеса на стареене имунната система се променя, което води до намаляване на функцията й (или обратно - хиперреактивност), образуване на автоимунни реакции и благоприятни условия за неопластични процеси. Затова определянето на имунния статус се оценява не само чрез скринингови тестове, но и чрез по-подробно изследване с определяне на количеството и функционалната активност на клетъчните и хуморалните части на имунната система.