Комплексна оценка на хормоналния статус

Хормоналният статус включва набор от хормони в човешкото тяло, чието съотношение и брой се променя както под външни, така и под вътрешни влияния. Хормоните служат като регулатори на процесите в различни органи и системи и поддържат динамично равновесие на вътрешната среда. С възрастта има промени в хормоналния баланс, които могат да причинят появата на различни клинични отклонения - от промяна на психо-емоционалния статус до формирането на необратими соматични състояния. Навременната комплексна оценка на хормоналния статус може да намали риска от много заболявания, свързани с възрастта, като удължи активното дълголетие.