Маркери за костен метаболизъм

Костният метаболизъм включва в себе си два разнопосочни и независими един от друг процеса - образуване на нова (синтез) и разрушаване на стара (резорбция) костна тъкан. Тези процеси гарантират поддържането на структурата и запазването на функционалната дейност.

 

Балансът на процесите на синтез и резорбция се променя с възрастта, а също и под въздействието на механично напрежение, липса на получаване на редица вещества (микроелементи, витамини) и промени в хормоналните нива.

 

За разлика от функционални техники, които отразяват състоянието на костната тъкан в момента на изследването, маркери на формиране (P1N1) и разпад (С-терминалният телопептид DPID, В-CrossLaps) позволяват да се изчисли скоростта и посоката на костния метаболизъм.