Начин на работа

При нас се извършват редица обезболяващи интервенции:

 

- Блокиране на медиално коренче на спинален нерв в шийната област

 

- Радиофреквентна аблация на медиално коренче на спинален нерв в шийната област

 

- Блокиране на медиално коренче на спинален нерв в торакалната област

 

- Радиофреквентна аблация/Криоаблация на медиално коренче на спинален нерв в торакалната област

 

- Блокиране на медиално коренче на спинален нерв в лумбалната област

 

- Радиофреквентна аблация/Криоаблация на медиално коренче на спинален нерв в лумбалната област

 

- Диагностичен блок на сакроилиачна става

 

- Радиофреквентна аблация/Криоаблация на нервните окончания в областта на сакроилиачната става

 

- Диагностичен блок на спланхникусов нерв

 

- Радиофреквентна аблация/Криоаблация на спланхникусов нерв

 

- Диагностичен/терапевтичен блок на плексус целиакус

 

- Инжектиране на фенол в областта на плексус целиакус

 

- Диагностичен/терапевтичен блок на горен хипогастричен плексус

 

- Инжектиране на фенол в областта на горен хипогастричен плексус

 

- Блокиране на лумбална симпатикова верига

 

- Диагностичен/терапевтичен блок на кокцигеален ганглий

 

- Инжектиране на фенол в областта на кокцигеален ганглий

 

- Диагностичен/терапевтичен блок на тригеминален нерв

 

- Радиофреквентна аблация в областта на ганглион Gasseri

 

- Паравертебрална блокада

 

- Блокиране на крайни нервни окончания на тригеминален нерв (супраорбитален, инфраорбитален и ментален нерв)

 

- Блокиране на крайни окончания на повърхностен шиен плексус

 

- Блокиране на окципитални нерви

 

- Блокиране на периферни нерви под ехографски контрол

 

- Обезболяване на коленна и тазобедрена става под ехографски контрол

 

- Епидурално въвеждане на обезболяващи медикаменти

 

- Поставяне на епидурален катетър за продължително епидурално обезболяване

 

- Интратекално поставяне на катетър и подкожно имплантиране на резервоар за продължително интратекално обезболяване