Протеинови биомаркери на оксидативен стрес

Оксидативният стрес - това е нарушение на обмяната на веществата и енергиите, натрупване на активни агенти, увреждащи клетките (или иницииращи увреждането им) и водещи до развитие на патологични състояния. Кислородът, необходим на организма за много биохимични реакции, едновременно се явява и токсично вещество, ако от него се образуват т.нар. активни форми. В резултат от тяхното действие се увреждат важни компоненти и клетки – протеини, липиди и ДНК. Това обуславя развитието на патологии – онкологични заболявания, атеросклероза, инфаркт, инсулт, заболявания на имунната и нервната системи, както и кожни заболявания, включително ускорено стареене.

 

За да се забави темпът на стареене и да се предотвратят редица заболявания, е необходима оценка на антиоксидантната защита на организма. Много важно е определянето на малондиалдехид, глутатион, ензимни и неензимни антиоксиданти.