Хирургия

В хирургичния кабинет на Дипломатическа клиника "Мона Лиза" ще получите експертна диагностика, консултация и лечение от доцент Теодор Атанасов - член на Американската Колегия на хурурзите. Професионалната му квалификация е в областта на конвенционалната и мини-инвазивната спешна и планова коремна и гръдна хирургия, като основните му интереси са свързани с лапароскопските оперативни техники.

 

Доцент Атанасов е първият български лекар, който притежава акредитация "Surgeon of excellence in hernia surgery" от Surgical Review Corporation за периода 2017 - 2020 година. Престижният сертификат гарантира, че пациентите получават най-сигурното лечение и най-високо качество на грижи в световен мащаб, независимо къде са оперирани. След детайлно проучване Surgical Review Corporation акредитира само хирурзи, демонстриращи всеотдайност и способност да осигуряват безопасни, ефективни и базирани на доказателствената медицина грижи.