Клинична лаборатория

Клинична лаборатория е оборудвана с последно поколение високотехнологична апаратура и осигурява възможност за бързо и качествено изследване на всички възможни кръвни показатели. Спазват се международно утвърдени стандарти, а всекидневният качествен контрол осигурява надеждност на получените резултати. 


Лабораторията разполага със специализирана информационна система. Баркод идентификацията на пациентите дава възможност за съхранение на резултатите от проведените изследвания за продължителен период от време. След проверка на данните от ръководителя на лабораторията, резултатите от изследванията се въвеждат в информационната система и пациентът може да се запознае дистанционно с тях.