Съдова хирургия

В кабинета по Съдова хирургия се извършва първична диагностика и следоперативни контролни прегледи.

 

Функционална и образна диагностика и профилактика на съдовите заболявания:

 

- Скрининг за атеросклероза – измерване на стъпално-брахиален индекс, ултразвукова оценка на ендотелна функция и измерване на дебелина на интима медия

 

- Двуразмерно ултразвуково изследване на всички съдови басейни с цветен Доплер (Дуплекс сонография)

 

- Изследване на периферни, бъбречни и мозъчни съдове и коремна аорта

 

- Дуплекс сонография при хронична венозна недостатъчност и разширени вени на долните крайници