Персонализирана геномика

Персонализираната геномика има за цел да преодолее пропастта между експоненциалния научен напредък, развит в лабораториите за генетични изследвания, и тяхното приложение в областта на здравеопазването и превантивната медицина. Генетичният анализ отразява индивидуална предразположеност към заболявания и позволява да се вземат навременни мерки.

 

Безкрайният напредък в изследванията в областта на генетиката революционизира понятието медицина, като предоставя нови подходи за превенция, диагностика и лечение на заболявания.

 

Възможностите от тези констатации позволяват на нашия екип да предостави информация, която е от решаващо значение за лечението на болестите по индивидуален начин за всеки отделен човек въз основа на генетичното му наследство.