Рехабилитация

Съвременни методи за лечение, прилагани от изтъкнати специалисти чрез високотехнологично оборудване на световно ниво, са инструментите за нашия успех

Дипломатическа клиника "Мона Лиза” е ексклузивен партньор и представител за България на един от най-елитните центрове за възстановяване и рехабилитация в света – ANIMUS. Гръцката топ клиника е сред най-търсените медицински заведения от пациенти от цял свят, които се нуждаят от хоспитализация или амбулаторно лечение с цел възстановяване и рехабилитация в резултат на злополука или заболяване.

Екипът на нашите партньори от ANIMUS се състои от над 200 висококвалифицирани специалисти и технологии без аналог. Те изправят на крака и връщат към нормален, щастлив и пълноценен живот дори "отписани” от медицината тежки случаи. Неслучайно ANIMUS е първият център в Гърция и Източното Средиземноморие, получил сертификат ISO 9001: 2008, издаден от международния сертифициращ орган TUV Nord.