Визия

Ръководството, служителите и партньорите на Центъра /сред които е и дипломатическа клиника „Мона Лиза”/ се стремят да направят ANIMUS най-голямата частна институция за възстановителни и рехабилитационни услуги в Гърция. Организацията, инфраструктурата, качеството на лечението и нашият опит са инструментите за успеха, превърнали ни в лидери в нашата област.

 

Благодарение на иновативните услуги, прилагането на най-съвременните, доказани и перспективни методи за лечение и високотехнологично оборудване, специалистите на ANIMUS са в състояние да сведат до минимум всички последствия от заболявания или травми, както и свързаните с тях ограничения живота на пациентите.