Амбулаторно отделение

В амбулаторното или дневно отделение се настаняват пациенти с хронични заболявания на опорно-двигателния апарат в добро общо здравословно състояние, които нямат възможност да водят пълноценен активен живот, но не се нуждаят от денонощна медицинска помощ и грижи.

 

Такива пациенти са хората с травми и увреждания или претърпелите хирургични ортопедични операции на кости, стави и сухожилия.Пациентите в Амбулаторно отделение получават:


•    Цялостен, холистичен подход към пациента и семейството му от гледна точка на диагнозата и лечението.
•    Обща грижа: Едновременно участие в терапевтични сеанси с лекари от различни специалности, в зависимост от нуждите на пациента.
•    Редовни срещи на терапевтични групи, анализ на напредъка на пациентите и определяне на терапевтични цели.
•    Оказване на психологическа подкрепа на пациентите и на членовете на техните семейства и подпомагане на лекото интегриране в социалната и професионална среда.
•    Поддържане на добра физическа форма на пациентите с помощта на всички лечебни отделения на центъра, сред които: Отделение по лечена физкултура, Отделение по хидротерапия, кинезитерапия и др.