Детско неврологично отделение

Детското неврологично отделение се намира в отделна, специално проектирана централна зона. Медицинският персонал в него пригежава най-високи научни квалификации за ефективно лечение на всякви форми на дисфункция при деца.Целта на физиотерапевтичната намеса е да създаде необходимите условия детето да може да задоволи своите функционални нужди по възможно най-естествения начин. Систематичното тестване, което се осъществява с помощта на на-модерно техническо оборудване, помага да се открият и идентифицират проблемите, се даде приоритет в разрешаването им, както и да се определи стратегията за лечение.Разработването на индивидуална програма за всяко дете се осъществява от висококвалифициран, опитен физиотерапевт, който избира подходящите методи за пълна реализация на поставените терапевтични цели.Методите на център ANIMUS, използвани за рехабилитацията на деца с физически и сетивни проблеми, са признати от световната общност и са давани за пример на различни медицински конгреси и симпозиуми, както и при обучението на лекари. •    Бобат-терапия – NDT BOBATH 
•    Методът на сензорната интеграция - Sensory Integration 
•    Игрална терапия – драматерапия
•    Психомоторика