Ерготерапия

Целта на ерготерапията е да развие и усъвършенства уменията, ловкостта и сръчността на горните крайници на пациента, да го обучи да извършва различни дейности, да му помогне да постигне най-високо ниво на функционалност, независимост и самостоятелност в ежедневието си и значително да подобри качеството му на живот.По направление от физиотерапевт, и в постоянно сътрудничество с него, ерготерапевтът оценява състоянето на пациента и създава индивидуална програма за работа с него. Те съвместно поставят цели в обучението по ежедневни действия, като например хранене, обличане и събличане, а също и извършване на творчески дейности. Въвеждайки промени и адаптирайки ги към индивидуалните нужди на пациента, специалистът му помага отново да участва пълноценно в работата, личния и обществения живот.В удобна и индивидуална обстановка, и малки деца, и възрастни намират в рехабилитационен Център ANIMUS нови интереси, като използват спомагателни устройства и модерно оборудване.