Логотерапия (Говорна терапия)

Отделението по логотерапия/говорна терапия/ се занимава с диагностика и лечение на деца с вродени или придобити нарушения, на поздрастващи и на възрастни с неврологични и дегенеративни заболявания, претърпели инсулт или страдащи от дегенеративни заболявания на централната нервна система, като например деменция или болест на Алцхаймер.В отделението се лекуват пациенти с широк спектър от заболявания, включително проблеми с преглъщането, говора, възпроизвеждането и разбирането на думите, общуването и писмената реч.След сваляне на анамнеза, логотерапевтът преценява възможностите и евентуалните трудности с помощта на специални методи, диагностицира и предлага оптимално лечение. Той помага да се определи влиянието на речевите и комуникационни нарушения върху ежедневните дейности на пациента. Също така преценява нуждата от намеса на други специалисти и терапевти. Отваряйки канали за връзка с пациента, логотерапъвтът замества неспособността му да комуникира с високотехнологични методи и похвати, обучава го на всички видове общуване, обръщайки специално внимание на вербалната комуникация, и тренира неговите когнитивни асоциации, умение за запомняне, внимание и изразни говорни умения, като по този начин улеснява и терапиите, извършвани от останалите лекари от рехабилитационния екип.
Отделението по логотерапия диагностицира и лекува и пациенти в критично състояние с трахеостомия и гастростомия.