Отделение за психологическа помощ

Отделението за психологическа помощ е неотменна и изключително важна част от екипа за рехабилитация и лечение, допринасяки за постигането на най-добри резултати съвместно с физическата рехабилитация. Пациентите с различни физически заболявания или увреждания и техните роднини се сблъскват с много промени, които се случват на всички житейски нива: семейно, междуличностно, професионално, социално и пр. Ролите в семейството се сменят, като всички членове на фамилията трябва да се адаптират към новата, често болезнена и трудна, реалност.От самото начало на престоя си в ANIMUS пациентите (и техните придружители) могат да се възползват от разнообразна психологическа помощ, предоставена от нашия център - индивидуално или в група. След запознство и съставяне на психосоциална анамнеза, пациентите и техните придружители вземат решение за следващи процедури, ако е необходимо.Част от предоставяните услуги в Центъра:


•    Преодоляване на кризисни ситуации, консултации и лечение
•    Преодоляване на страхове, тревоги и симптоми на депресия, причинени от физическото състояние на пациента
•    Създаване на стимули за по-ефективно взаимодействие с други специалисти на Центъра
•    Информиране по въпроси, в сферите на които които са настъпили промени, като сексуално поведение, тютюнопушене, хранене, зависимости, училище и пр., в сътрудничество с други специалисти на Центъра
•    Консултации за родители, придружаващи лица, семейства
•    Обучение и психологическа подготовка на персонала на Центъра за изпълнение на трудните ежедневни задължения.