Сърдечно-съдови заболявания

•    Следоперативна рехабилитация на пациенти, претърпиле сърдечна операция
•    Програма с кардио-респираторни упражнения за пациенти след инфаркт