Заболявания на дихателната система

•    Хронична дихателна недостатъчност
•    Белодробна фиброза 
•    Астма