Диагностични услуги

•    Лаборатория по електроневрофизиология
•    Лаборатория за анализ на походката и движението
•    Лаборатория за изокинетични тестове и упражнения
•    Лаборатория за ергометрични тестове 
•    Биофидбек лаборатория
•    Микробиология