Физиотерапия

Физиотерапевтичните програми в Център ANIMUS са насочени към:


 
•    поддържане диапазона на движение и предотвратяване на усложнения като контрактури и пр.; 
•    укрепване на мускулатурата и подобряване мобилността на пациентите; 
•    облекчаване на болката;
•    постигане на максимална функционалност, независимост и самостоятелност на пациента;
•    подобряване на издръжливостта и цялостното физическо състояние.
 

Лечебната програма е адаптирана към нуждите на всеки пациент, в зависимост от състоянието му, степента на увреждане, общите медицински проблеми и индивидуалните възможности.
 

Осигурени са процедури за пациенти с респираторни, сърдечно-съдови, ортопедични и неврологични заболявания и нарушения. Особено внимание се обръща на възстановяването на всякакви заболявания на опорно-двигателния апарат както за стационарните, така и за амбулаторните пациенти. Физиотерапевтите на Център ANIMUS прилагат изцяло принципа за индивидуализирано лечение. Това означава, че физиотерапевтът провежда всеки лечебен сеанс поотделно с всеки пациент. Медицинският персонал на ANIMUS има отлична академична подготовка, опит и специално сертифицирано обучение за използването на модерно оборудване, с което центърът разполага.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ СРЕДСТВА И МЕТОДИ: 

•    NDT Bobath (Bobat-терапия)
•    PNF - Kabat (Kabat-терапия) 
•    Сензорна интеграция
•    Метод на Маккензи
•    Клаппа метод
•    Диатермия (късовълнова и микровълнова)
•    Лазерна терапия
•    Електротерапия (TENS)
•    Инфрачервено и ултравиолетово лъчение 
•    Магнитни полета
•    Криотерапия
•    Парафинови бани
•    Хидротерапия за ръце и крака 
•    Специална въздушна камера за намаляване на отоците на горни и долни крайници 
•    Ултразвук
•    Електрофореза
•    БОС-процедура 
•    Екстензионна терапия 
•    Мануална терапия

 

СЪВРЕМЕННО ОБОРУДВАНЕ
 

Благодарение на модерното оборудване и внедрените високотехнологични системи, Център ANIMUS е пионер в областта на рехабилитацията не само в съседна Гърция, но и в света.

 

РОБОТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХОДЕНЕТО (Lokomat)
 

Роботизираната система Lokomat за възстановяване на уменията за ходене, създаден от компанията Hocoma, е най-съвременният и ефективен високотехнологичен комплекс за неврологична рехабилитация, използващ невропластичността на главния мозък. Състои се от симулатор за роботизирано ходене, напълно адаптиран към тялото на пациента, електрическа бягаща пътека и специална система за окачване.
 

Тренажорът за ходене се състои от две роботизирани ортези, по една за всеки крак. Всяка ортеза има един фиксатор за бедрото, един до коляното, както и 4 специални датчика, които непрекъснато подават информация за качеството и обхвата на движение, както и за и степента на двигателното участие на пациента. Всички системни параметри се конфигурират с помощта на компютър, който съхранява данните за всеки пациент.
 

Основното предимство на този комплекс е в създаването на един идеален модел на походка (имитация естествена походка), който при многокротни повторения дава впечатляващи резултати в рехабилитацията на пациента и спомага за връщането му към обществото и към нормален всекидневен живот. Работата и ефективността на системата Lokomat се основава на теорията, че само чрез многократни повторения на движенията с голяма точност може да се научат нови движения или да се подобрят качествено съществуващите.
 

Ефективността на симулатора се доказва от множество проучвания, проведени през последните години. Lokomat се използва от най-големите рехабилитационни центрове по света.Използването на системата Lokomat е приложимо в следните случаи:

•    Увреда на гръбначния мозък
•    Инсулти
•    Множествена склероза
•    Черепно-мозъчна травма
•    Церебрална парализа
•    Паркинсонова болест

 

BIODEX SYSTEM PRO 4
 

Biodex System 4 е най-съвременният и надежден роботизиран комплекс за изокинетична динамометрия, използван за оценка и рехабилитация на нервно-мускулната и опорно-двигателната система. Той се използва широко при ортопедични заболявания, спортни травми, невромускулни заболявания, кардиопулмонална дисфункция, както и в гериатрията и педиатрията.

 

Biodex System 4 помага за:

•    Намаляване на времето за лечение на травми
•    Пасивно мобилизиране на ставите, за постигане на пълна гама движения, безболезнено и при пълен контрол на системата
•    Бързо, правилно и пълно укрепване на мускулите
•    Намаляване на вероятността от повторни травми (главно за спортисти)
•    Обективна оценка на напредъка на рехабилитацията
•    Сравнителна оценка
•    Изследвания 

 

ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy ) – ЕКСТРАКОРПОРАЛНА УДАРНО-ВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ 
 

Този метод се използва за лечение на много ортопедични заболявания като Тендинити, вкл и пателарен тендини, тендинит на ахилесовото сухожилие, епикондилити, шпор калканеи, плантарен фасциит, импиджмънт синдром, периартрити и др. Лечението се базира на генерирането на ударна вълна, която подобрява кръвоснабдяването на засегнатата област и значително ускорява възстановяването.

 

BALANCE SYSTEM SD 
 

С помощта на данните от тази балансираща система специалистите оценяват нервномускулния контрол чрез измерване способността на пациента да поддържа динамично равновесие на един и два крака, на стабилна и нестабилна повърхност.
 

Изключително ефикасен за подобряване на кинезиологията и проприорецепцията на пациенти след наранявания. За възстановяване на пациенти след хирургияни интервенции на колянна става, както и за пациенти страдащи от множествена слклероза.

 

БЯГЯЩА ПЪТЕКА Gait Trainer 2 
 

Специално предназначена да възстанови ходенето при пациенти с неврологични и ортопедични нарушения. Gait Trainer 2 осигурява звукова и визуална обратна връзка за проследяване широчината на стъпката и скоростта на ходене, в резултат на което пациентите се стремят да имитират максимално естествен "модел" на ходене.

 

CPM-АПАРАТИ (за раздвижване на раменни, лакети, коленни, глезенни и др. стави)
 

Специални апарати за пасивно раздвижване (мобилизация) на ставите след травма или хирургическа интервенция. Те се използват за ранно мобилизиране на ставите на крайниците и постигат пълен обем на движение.

 

АНАЛИЗ НА ПОХОДКАТА 
 

С помощта на компютър и специални сензори за налягане, апаратът оценява качеството на походката и идентифицира грешните точки на натоварване, като помага да се изберат най-подходящите ортопедични средства за коригиране на нарушенията и подобряване на походката.