Отдел за социални услуги

Отделът за социални услуги е връзката между Рехабилитационния център и семейството, както и между болничната и следболничната помощ на пациента.Социалният работник предотвратява и решава ситуации или проблеми, възникващи на етапа, в който на пациента му се налага да привикне към новата обстановка в Центъра, и допринася за успешното му адаптиране към условията на пребиваване в него. Той проправя и създава и пътищата за общуване, и развива конструктивни взаимоотношения между пациентите.Ролята на социалния работник в процеса на социална реинтеграция на пациента е от решаващо значение, защото именно той създава необходимите условия за мекото адаптиране в социалната, семейната и професионалната среда. Социалният работник се грижи и за реализацията на потенциала на пациентите, за насърчаване и мобилизиране на способностите им.Социалният работник оценява начина на живот на пациента преди появата на болестта, семейното и финансовото му положение, и се опитва да постигне баланс между "преди" и "след". Той също така подкрепя семейството за активно участие в програмата за рехабилитация, стараейки се да отстрани тенденцията към свръхзакрила или безразличие, които често изразяват роднините на някои пациенти.Социалният работник е длъжен да информира пациента и семейството му за правата и покритието на неговата застраховка. Разрешава проблемите, които могат да възникнат при застрахователната компания на пациента при закупуването на специални помощни средства като гуми, инвалидни колички и т.н., а също така осигуравя на пациента контакт с необходимите служби, които ще го му оказват подкрепа в следващите етапи от живота му.