Отделение за повишени грижи

В Център ANIMUS има и две отделения за повишени грижи с общ капацитет от 20 легла, оборудвани и окомплектовани в съответствие с разпоредбите на Европейското дружество за интензивна медицина. За пациентите в тях се грижи високоспециализиран екип
 

Отделението осигурява следните услуги:


•    Денонощна професионална грижа за пациенти след лечение в интензивно отделение 
•    Съотношение пациенти - медицински сестри - 3:1
•    Денонощно, непрекъснато наблюдение на всеки пациент с централна система за мониторинг
•    Специализиран екип от рехабилитатори, физиотерапевт, реаниматор, пулмолог, главна сестра, физиотерапевтично отделение, енерготерапевт за ранна функционална помощ и намеса, логопеди, специалисти по затруднено преглъщане и грижи за пациенти с трахеотомия, клиничен психолог и диетолог.
 

Специалистите в Отделението за повишени грижи поемат пациентите веднага след преместването им от интензивно, неврологично или неврохирургично отделение, а също и тежки случаи от отделенията по патология, хирургия или ортопедия, за да започнат едновременно и ранна рехабилитация.