Специализирани отделения

•    Нарушения на мускулния тонус – спастичност
•    Рехабилитация след ампутация вследствие на професионални заболявания
•    Профилактика на остеопороза и рехабилитация
•    Хронична болка
•    Амбулаторно консултиране (създаване на програми за профилактика, лечение и обучение)