Д-р Александър Цветанов

 

КАТЕГОРИЯ, ЗВАНИЕ, СТЕПЕН

Доктор по хирургия

 

СПЕЦИАЛНОСТ

Хирургия

 

СЕРТИФИКАТИ

2010 г. - Специализира панкреасна хирургия в Kliniken der Ruhr-Universität Bochum, St. Josef- und St. Elisabeth-Hospital gGmbH, при проф. Waldemar Whl.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Медицински университет София

 

СТАЖ

Над 20 години

ОСНОВНИ НАСОКИ В РАБОТАТА

*Хирургия

*Специални интереси в областта на миниинвазивната хирургия:

- лапароскопско лечение на хернии на коремната стена - ингвинални, пъпни, постоперативни
- лапароскопска холецистектомия с 3 троакара
- лапароскопска холецистектомия с един разрез (SILC)
- лапароскопска апендектомия с 3 троакара
- лапароскопска апендектомия с един разрез (SILA)
- лапароскопска хирургия при хиатални хернии и ГЕРБ
- лапароскопска хирургия при спешни състояния – перитонит, травми, чревна непроходимост
- лапароскопска колоректална хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания
- видео асистирана торакална хирургия (VATS) при травми, заболявания на белия дроб, плеврата и медиастинума

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1990 г. - ПГ „Кирил и Методий”  – Благоевград
1997 г. - Медицински университет София
2001-2007 г. - Специализация по Хирургия – II-ра Хирургия на Александровска болница
1998-2001 г. - Гост-лекар в „ North Western Memorial hospital “ – Chicago
2002-2007 г. - Периодични посещения като гостуващ хирург в:
- “The George Washington University Hospital” – Washington
- “Georgetown  University Hospital” – Washington
- “Boca Raton Community Hospital” – Florida
- “NorthWestern Memorial Hospital” – Chicago
От 2010 г. досега - І хирургия, УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов”
От 2014 г. досега - Клиника по хирургия, УМБАЛ “Софиямед”

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА

- Български лекарски съюз (БЛС)
- Българско хирургично дружество (БХД)
- European association for endoscopic surgery (EAES)
- European hernia sosciety (EHS)

НАУЧНА ДЕЙНОСТ/ПУБЛИКАЦИИ

- Участие в множество конгреси и семинари по специалността в България и чужбина
- Публикации в български и международни медицински списания
- Доклади на конгреси и конференции, включително и международни
- Изобретения, патенти и рационализации
Автор на монографии