Д-р Садко Писин

 

КАТЕГОРИЯ, ЗВАНИЕ, СТЕПЕН

лекар

 

СПЕЦИАЛНОСТ

Кардиология

Вътрешни болести

 

СЕРТИФИКАТИ

Ехокардиография

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Висше

 

СТАЖ

 

21 години

ОСНОВНИ НАСОКИ В РАБОТАТА

Дислипидемии
Дегенеративни и вродени клапни пороци

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2015 - до момента - Интензивно Кардиологично Отделение към „Сити Клиник“ - София
02.2015-10.2015 - УМБАЛ „ Сити Клиник“- кардиолог в Кардиохирургично отделение
2007-2015 - МБАЛ-Русе- Кардиологично отделение- лекар;
2000-2007 - ЕТ „Форте“- ОПЛ;
1998-2000 - РБ-Кнежа-Вътрешно отделение, лекар-ординатор;
1996-1998 - РБ-Кнежа- Детско отделение- лекар-ординатор;

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА

- Европейско кардиологично дружество
- Български Кардиологичен Съюз