Д-р Зоя Кунева

 

КАТЕГОРИЯ, ЗВАНИЕ, СТЕПЕН

Доктор по медицина

 

СПЕЦИАЛНОСТ

Кардиология

Ревматология

 

СЕРТИФИКАТИ

Експертно ниво по ехокардиография

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Медицински университет Пловдив

 

СТАЖ

Над 30 години

ОСНОВНИ НАСОКИ В РАБОТАТА

- Диагностика и лечение на заболяванията на сърдечно-съдовата система
- Сертифицирана за експертно ниво по ехокардиография, провежда курсове по специалността

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1980 г. - Завършва Медицински университет Пловдив 1980 г.   Започва работа в Интензивно кардиологично отделение в Окръжна болница – Стара Загора
1984 г. - Придобива специалност Вътрешни болести и става асистент по кардиология в Медицинския университет – Стара Загора
1987 г. - Придобива специалност по кардиология и ревматология
От 1986 г. - След спечелен конкурс за асистент постъпва в Клиниката по кардиология на УМБАЛ Александровска – София, където работи. Тя е началник на отделение по неинвазивна диагностика в клиниката.
2002-2005 г. - Заместник-директор по лечебната дейност в УМБАЛ Александровска - София
От 2016 г. работи и в МЦ Гина.

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА

- Член на Българския лекарски съюз
- Член на Дружеството на кардиолозите в България

НАУЧНА ДЕЙНОСТ/ПУБЛИКАЦИИ

- Участие в множество конгреси и семинари по специалността в България и чужбина
- Публикации в български и международни медицински списания
- Доклади на конгреси и конференции, включително и международни
Автор на монографии
- Изобретения, патенти и рационализации 
- Д-р Кунева е част от колектив, начело с проф. Ана Еленкова, направил 11-ото откритие в историята на българската наука, което доказа, че есенциалната хипертония се наследява в 70% от случаите.   
- Д-р Кунева е класирана в кампанията "Лекарите, на които вярваме" за 2016 година.