Доц. Теодор Атанасов

 

КАТЕГОРИЯ, ЗВАНИЕ, СТЕПЕН

Доцент
 

СПЕЦИАЛНОСТ

Хирургия


СЕРТИФИКАТИ

Доц. Атанасов е първият и единствен до момента български лекар, получил акредитация и сертификат "Surgeon of excellence in hernia surgery" от Surgical Review Corporation за периода 2017 - 2020 година. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ

Медицински университет София

 

СТАЖ

19 години

ОСНОВНИ НАСОКИ В РАБОТАТА

* Конвенционална и мини-инвазивна спешна и планова коремна и гръдна хирургия

* Специални интереси в областта на миниинвазивната хирургия

* Значителен опит в:
- лапароскопско лечение на хернии на коремната стена – ингвинални, пъпни, постоперативни
- лапароскопска холецистектомия с 3 троакара
- лапароскопска холецистектомия с един разрез по собствена техника (SILC)
- лапароскопска апендектомия с 3 троакара
- лапароскопска апендектомия с един разрез по собствена техника (SILA)
- лапароскопска хирургия при хиатални хернии и ГЕРБ
- лапароскопска хирургия при спешни състояния – перитонит, травми, чревна непроходимост
- лапароскопска колоректална хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания
- видео асистирана торакална хирургия (VATS) при травми, заболявания на белия дроб, плеврата и медиастинума

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1992 г. Френска Езикова Гимназия „Антоан Дьо Сент Екзюпери” Пловдив
1998 г. Медицински Университет София 1998 г.
2013 г. - досега МБАЛ "Софиямед", Клиника по Хирургия, Началник Клиника по лапароскопска хирургия
2000 - 2013 г. УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, IV-а Хирургична Клиника
1998 - 2013 г. cпециализации в Испания, Швейцария, Италия, Франция, Германия, Холандия, Бразилия, Хърватия, САЩ, Румъния и България

СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ 

1998 г. - Държавен стаж по Хирургия - Hospital “Universitario” Marilia, Sao Paolo, Brazil
2000 г. - Специализация по Хирургия – I-ва Хирургична Клиника при проф.  Александър Червеняков.
2005 г. - Специализация по Гръдна хирургия – от  I-ва Хирургична Клиника при проф.  Александър Червеняков.
2005 г. - Laparoscopic Surgery Course – Leonardo da Vinci European program - „Practice in Emergency Care” -   Hospital “Virgen de las Nieves”, Granada, Spain  
2007 г. - Laparoscopic surgery of the colon and rectumCourse - Prof. Kaspar Zgraggen  “Beau Site” Hospital, Bern, Switzerland
2008 г. - European School for Cardio-Thoracic Surgery – Level A Thoracic Course, Bergamo, Italy
2008 г. - Modern Concepts in GI –Surgery EDS Postgraduate Course 2008 Sofia, Bulgaria 
2009 г. - Basic laparoscopic training course – Aesculap Academie, Tuttlingen, Germany – участва като инструктор 
2009 г. - Advanced course in laparoscopic colorectal surgery – Prof. Miljenco Uravic Clinical Hospital  Center Rijeka, Croatia
2010 г. - European School for Cardio-Thoracic Surgery – Advances in thoracic surgery
2011 г. - New technologies in laparoscopic surgery – Endo-Surgery Institute, Cincinnati,   Ohio, USA
2011 г. - Laparoscopic Surgical Skills Grade 1 Level 1 – EAES Standard and Accreditation Program, Catharina Hospital, Eindhoven, Netherlands - Prof. Jack Jakimowicz
2011 г. - Laparoscopic Colorectal Master Class – Covidien European Training Centre,  Elancourt, France - Prof. Richard Heald
2012 г. - Microsurgery Course - Prof. Edgar Biemer, Sofia, Bulgaria
2013 г. - The surgical and perioperative management of a bariatric patient - Assos. Prof. Catalin Copaescu, Delta Hospital, Bucharest, Romania


ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА

*Българския лекарски съюз
*Българското хирургично дружество
*Европейската асоциация по ендоскопска хирургия
*Европейската асоциация по кардиоторакална хирургия 
*Европейска асоциация за транслуминална хирургия 
*Европейска асоциация на храносмилателния тракт
*Европейска онкологична асоциация за заболявания на храносмилателния тракт
*Европейска херниална асоциация
*Американска колегия на хирурзите (FACS)

НАУЧНА ДЕЙНОСТ/ПУБЛИКАЦИИ

Защитава докторска дисертация на тема: "Възможности и индикации за приложение на лапароскопска хирургия при остър апендицит"