Заболявания на нервната система

•    Инсулти
•    Болести и травми на гръбначния мозък
•    Черепно-мозъчни травми
•    Множествена склероза
•    Паркинсонова болест
•    Неврити, полиневрити / невропатии
•    Полирадикулопатии 
•    Дегенеративни заболявания на нервната система
•    Вродени и наследствени заболявания
•    Тумори на нервната система