ЕФЕРЕНТНА ТЕРАПИЯ

Дипломатическа клиника “Мона Лиза” представя уникалния метод на проф. Войнов

Еферентната терапия е сред основните лечебни медицински техники за оздравяване на целия организъм. Процедурата се състои в разделянето на кръвта на клетъчните й елементи (еритроцити, левкоцити, тромбоцити и т.н.) и плазмата – течната част на кръвта, в която са разтворени патологичните и метаболитни компоненти. Именно намиращите се в плазмата елементи са носители на причините за заболяванията. А еферентната терапия е начинът те да бъдат премахнати от организма.

Дипломатическа клиника “Мона Лиза” представя за пръв път в България еферентна терапия по уникалния метод на световноизвестния руски учен проф. Валерий Войнов. Няколко процедури по час и половина заздравяват защитните системи на организма, правят го по-малко уязвим, подмладяват го и забавят процеса на стареене.

МАРКЕРИ

Ефективността на програмите в Дипломатическа клиника “Мона Лиза” може да се установи с помощта на маркерите за активното дълголетие. Този набор от показатели за състоянието на организма е уникална разработка на специалисти в областта на антиейджинг медицината, която позволява бързо и надеждно проследяване на резултатите от всички медицински въздействия.

Изследването на здравословно състояние посредством маркерите за дълголетие се извършва не само в началото и в края на програмата, но също така и в процеса на прилагането й. Мониторингът на всички показатели помага на лекарите в “Мона Лиза” да направят своевременни корекции в най-добрия и най-краткия път към активното дълголетие.

Биологичната възраст – това е интегрална, комплексна оценка на морфологическото и физиологическото състояние на организма, докoлко показалите на жизнената дейност на нашия организъм се отклоняват от нормите, характерни за възрастта. Биовъзрастта се оценява на основание на 18 маркера по формулата на Biological Age algorithm of US National Health and Nutrition Survey (NHANES).
Имунната система е вид биологичен часовник, който контролира репродуктивната, адаптивна и енергийна хомеостаза. Заедно с процеса на стареене имунната система се променя, което води до намаляване на функцията й (или обратно – хиперреактивност), образуване на автоимунни реакции и благоприятни условия за неопластични процеси. Затова определянето на имунния статус се оценява не само чрез скринингови тестове, но и чрез по-подробно изследване с определяне на количеството и функционалната активност на клетъчните и хуморалните части на имунната система.
Хормоналният статус включва набор от хормони в човешкото тяло, чието съотношение и брой се променя както под външни, така и под вътрешни влияния. Хормоните служат като регулатори на процесите в различни органи и системи и поддържат динамично равновесие на вътрешната среда. С възрастта има промени в хормоналния баланс, които могат да причинят появата на различни клинични отклонения – от промяна на психо-емоционалния статус до формирането на необратими соматични състояния. Навременната комплексна оценка на хормоналния статус може да намали риска от много заболявания, свързани с възрастта, като удължи активното дълголетие.
Патологията на метаболитните процеси играе ключова роля в развитието на определени състояния, особено съдови заболявания. Навременната оценка на параметрите на въглехидратния и липидния метаболизъм позволява не само ранна диагностика на патологията на сърдечно-съдовата система, но и предотвратяване на тежки усложнения при атеросклеротични лезии.
Костният метаболизъм включва в себе си два разнопосочни и независими един от друг процеса – образуване на нова (синтез) и разрушаване на стара (резорбция) костна тъкан. Тези процеси гарантират поддържането на структурата и запазването на функционалната дейност. Балансът на процесите на синтез и резорбция се променя с възрастта, а също и под въздействието на механично напрежение, липса на получаване на редица вещества (микроелементи, витамини) и промени в хормоналните нива. За разлика от функционални техники, които отразяват състоянието на костната тъкан в момента на изследването, маркери на формиране (P1N1) и разпад (С-терминалният телопептид DPID, В-CrossLaps) позволяват да се изчисли скоростта и посоката на костния метаболизъм.
Маркери за системно възпаление са показателите, отразяващи общата възпалителна реактивност на ендотелоцитите, съединителната тъкан, различните кръвни фактори и микроциркулационните нарушения. Системното възпаление изтощава имунната система, провокира началото на автоимунни реакции, намалява компенсаторните способности на организма и ускорява процеса на стареене. За да се изключи системна възпалителна реакция, се използва С-реактивен протеин, интерлевкини 6 и 8 и тумор некротизиращ фактор. Повишаването на стойностите на тези маркери се свързва с онкологични заболявания, Алцхаймер, възпаление на червата и дихателната система.
Патологията на сърдечно-съдовата система е основна причина за заболяваемост, инвалидизация и смъртност в целия свят. Във връзка с това висока значимост има оценката на здравния статус и прогнозирането на потенциалните рискове има определянето на маркерите за сърдечно-съдов риск. Те могат да отразят измененията както на биохимично (хомоцистеин, липиден профил), така и на органно ниво (дебелината на интимата и масата на миокарда/ сърдечния мускул, дневния профил на кръвното налягане).
Оксидативният стрес – това е нарушение на обмяната на веществата и енергиите, натрупване на активни агенти, увреждащи клетките (или иницииращи увреждането им) и водещи до развитие на патологични състояния. Кислородът, необходим на организма за много биохимични реакции, едновременно се явява и токсично вещество, ако от него се образуват т.нар. активни форми. В резултат от тяхното действие се увреждат важни компоненти и клетки – протеини, липиди и ДНК. Това обуславя развитието на патологии – онкологични заболявания, атеросклероза, инфаркт, инсулт, заболявания на имунната и нервната системи, както и кожни заболявания, включително ускорено стареене. За да се забави темпът на стареене и да се предотвратят редица заболявания, е необходима оценка на антиоксидантната защита на организма. Много важно е определянето на малондиалдехид, глутатион, ензимни и неензимни антиоксиданти.
ДНК обезпечава съхранението и предаването на информацията, а също така и реализацията на програмите за развитие и функциониране на нашия организъм. Освен това в ДНК се намира информация за евентуални наследствени заболявания, възможности за предаването им на потомството, предразположения към възрастови здравословни събития, потенциалната ефективност на лекарствените препарати и нивото на отражение на страничните им ефекти. Особеностите на протичане на различните инфекциозни заболявания и дори травми (и последващото възстановяване от тях) също са обусловени от генетичната информация. Данните могат да понижат риска от възникване на редки заболявания или да ги предотвратят напълно, да оптимизират избора на хранителен режим, физически натоварвания, и да посочат най-ефективния геропротектор.
Функционалните резерви на организма (ФРО) определят диапазона на надеждност, в който при нарастващо натоварване не се нарушават функциите на органите и жизнените системи. Потенциалните възможности на функционалните резерви са заложени в човешкия генотип. Те се разкриват при специфични условия на живот и могат да се изменят в хода на онтогенезата (индивидуалното развитие). Оценката на нивото на ФРО позволява разкриване на предразположение към някое патологично състояние, а в случай на възникване на заболяване, да се прогнозира ефективността на рехабилитационните програми.

Най-информативните методи за изучаване на ФРО са тестове за натоварване на функционалните системи:

  • сърдечно-съдови (велоергометрия, бягаща пътека)
  • респираторни (определяне коефициента на дихателен капацитет, ергоспирометрия), ЦНС и др.

Резултатите позволяват разкриването на скрита непълноценност на компенсаторните и адаптивни резерви на дадена система и позволяват да се извърши предклинична диагностика в тенденциите на развитието и нарушенията в регулацията.

ДИЕТИКА

Науката да се храним балансирано

Здравословният начин на живот изисква грижливия избор на правилната диета, която ще отговори на индивидуалните потребности на нашите клиенти. Ние от Дипломатическа клиника”Мона Лиза” искаме да ви поднесем концепцията за балансираното здравословно хранене гъвкаво и модерно. Качеството и видът на храната, нейният произход и начинът на приготвяне, както и цялостното отношението към храненето са от основно значение за услугите и програмите, които ви предлагаме.

 

Хранителни програми и препоръки при:

  • Метаболитни нарушения
  • Диабет тип 2
  • Заболявания на храносмилателната система: гастрити, рефлукс, язви на стомаха и дванадесетопръстника, панкреатити, чернодробни заболявания, колити и др.
  • Сърдечни заболявания, нарушена обмяна на мазнините
  • Тиреоидит на Хашимото
  • Хранителни алергии и непоносимости
  • Активни спортистиНаучете повече

ПАЦИЕНТИТЕ ЗА НАС