Блог

Д-р Димитър Димитров – Израелска медицина в България

Д-р Димитър Димитров - Мона ЛизаД-р Димитър Димитров (MD, FACS, MPH) е завършил медицинския университет в Киев, Украйна с пълно отличие през 1990 г, специалност по обща хирургия от Медицинския Университет, София (1996 г.). По-късно се премества в Израел, където преминава втора специализация по хирургия в периода 2000 г. -2007 г. и придобива изключително богат опит в общата, абдоминалната, лапароскопската и онкологичната хирургия. Един от фокусите на работата му е рутинното използване на сентинелен лимфен възел и органосъхраняващи операции на млечната жлеза, а така също и диагностика и лечение на непалпиращи се лезии на гърдата. Друг фокус на практиката му е предни резекции при ниско разположен ректален карцином с осъществяване на апаратни анастомози без протективни илеостоми. 

В периода 2003-2008 г. е преподавател по хирургия в медицинския факултет към Техническия Университет в град Хайфа, Израел. Д-р Димитров притежава сертификат от Американското дружество на травматолозите за “Напреднало Животоподдържащо лечение на травматично болни” – ATLS. Член на Български лекарски съюз и Българското хирургично дружество, а така също и на Израелската Медицинска асоциация и Израелското хирургично дружество. Той е пряк участник в лечениете на пострадали в над 35 терористични акта на територията на държавата Израел. В момента е началник на отделението по хирургия в МБАЛ Благоевград и медицински директор на Дипломатическа клиника “Мона Лиза” в София. Д-р Димитров е старши автор на “Интерактивен справочник за диагностика и лечение на COVID-19” и Координатор националния експертен съвет за COVID-19 kъм МЗ.

В периода 18 – 22 Септември 2023г. Д-р Димитров ще провежда консултации за лечение на анална фисура в Дипломатическа клиника Мона Лиза. Можете да запишете час за преглед онлайн или по телефона на +359 889 300 777