ПРЕМИУМ ПЕРСОНАЛИЗИРАН CHECK-UP

Премиум персонализиран Check-up –  представлява цялостен медицински преглед. Чрез него човек получава рядката възможност да научи всичко за здравето си. Персонализираният Check-up помага да индентифицирате своевременно опасни заболявания, за риска от които дори не сте подозирали. Началният етап на подобни здравословни проблеми често протича незабелязано и може да бъде засечен само с предлаганите от Дипломатическа клиника „Мона Лиза“ лабораторни тестове, диагностика на сърдечната дейност, ултразвук, рентген на вътрешните органи и др. медицински услуги. Резултатът от Check-up проверката е списък от предписания за лечение и индивидуални препоръки за поддържане на здравословен начин на живот. Световната здравна организация препоръчва провеждането на подобен преглед всяка година.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ МОНА ЛИЗА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ?

 • ОПИТ И ПРАКТИКА
  Ние единствени лекуваме болката по начин, по който се прави в най-известните клиники в САЩ, Израел и Германия, като използваме най-ефективните методи за диагностика.
 • СПЕЦИАЛИСТИ
  Нашите специалисти имат богат клиничен опит, лекарска интуиция, задълбочени знания за лечение на хроничната болка и помагат дори тогава, когато другите не могат или са се отказали.
 • ОБОРУДВАНЕ
  Ние притежаваме оборудване от последно поколение, което позволява пълно изследване на пациентите, намира причините за хроничната болка и най-подходящия път за нейното лечение.
 • ОТНОШЕНИЕ
  Ние отделяме максимално внимание на всеки един пациент, изготвяме точен план и индивидуална схема за лечение и внимателно проследяваме резултатите.

ПРОГРАМИ

Персонализираната геномика има за цел да преодолее пропастта между експоненциалния научен напредък, развит в лабораториите за генетични изследвания, и тяхното приложение в областта на здравеопазването и превантивната медицина. Генетичният анализ отразява индивидуална предразположеност към заболявания и позволява да се вземат навременни мерки.  Възможностите от тези констатации позволяват на нашия екип да предостави информация, която е от решаващо значение за лечението на болестите по индивидуален начин за всеки отделен човек въз основа на генетичното му наследство.

Ракът на шийката на матката може да бъде предотвратен чрез профилактика, както и успешно лекуван, ако се открие в ранен стадий.

Резултатите от генетичното изследването дават информация, чрез която може да се направи профилактика и предотвратяване на редица здравословни усложнения. Терапевтичната стратегия при пациенти с генетично предразположение към инфаркт на миокарда, инсулт и тромбози, е насочена към превенция и лечение на прокоагулационните нарушения.

Отпадането на различни участъци от Y-хромозомата води до продуциране на недостатъчно зрели сперматозоиди и азооспермия, олигоспермия и други сериозни последвия.

Полово предаваните инфекции остават важен фокус за глобалното обществено здраве. Инфекцията често протича безсимптомно, но последствията са сериозни: възпаления на пикочо-половата система, стерилитет, реактивен артрит и други. Затова са важни редовните профилактични изследвания. Най-сигурният метод за откриването на тези патогени е молекулярната диагностика.

ДНК изследване за лактозна и фруктозна нетолерантност
Вродената хранителна нетолерантност към лактоза (млечна захар) и фруктоза са най-често срещаните хранителни нетолерантности. Генетичното изследване открива рисковите пациенти, носители на конкретна мутация и дава възможност за навременна терапия и превенция.

ДНК изследване за глутенова непоносимост
Генетичният анализ отразява индивидуална предразположеност към глутенова непоносимост и позволява да се вземат навременни мерки.

ДНК анализ за превенция срещу хроничен гастрит, язва и дори злокачествени заболявания на стомаха
При ранните етапи на рак на стомаха липсват характерни симптоми. В началото те са неспецифични и се срещат при много заболявания, като отпадналост, безапетитие или липса на енергия. Затова са важни редовните профилактични изследвания, като най-сигурният метод за ранна диагностика e молекулярно-генетичният подход.

Пациенти с детектирани мутации в съответния ген са предразположени към развитие на различни патологии – цироза, кардиопатия, захарен диабет и други необратими увреждания.

Идентифицирането на генетичните вариации в определени гени може значително да допринесе за избягване на появата на болестта, като начинът на живот е в съответствие с генетичното предразположение на пациента

Генотипизиране за оптимална дозировка на лекарства за специфична и индивидуална терапия
При детекция на генетичен дефект, пациентите са изложени на риск от развитие на тежки нежелани реакции, дължащи се на натрупване на лекарствените препарати, невъзможност за тяхното усвояване и токсичност.

Генетично определяне на персонална терапия при кардиопротективна терапия
Пациенти, носещи генетичен дефект имат по-висок риск от индуцирана миопатия и рабдомиолиза. Коригирането на дозата на симвастатин според генотипа се репоръчва от Консорциума за клинична фармакогенетична реализация (CPIC).

ПАЦИЕНТИТЕ ЗА НАС

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Изследвайте своите артерии за атеросклероза, преди да е станало късно! Ние можем да го направим експресно и качествено: за половин час извършваме ранна ултразвукова диагностика. Ще ви поставим диагноза и ще извършим ефективно лечение.

Атеросклерозата е убиец №1 в развитите страни. Тя има три основни форми – коронарна, мозъчна и периферна атеросклероза. При прогресиране на заболяването болните получават инфаркт, инсулт или периферна гангрена и загиват или получават тежки инвалидизиращи увреждания. България е водеща по честота и смъртност от инсулт и инфаркт сред европейските страни. Това определя атеросклерозата като социалнозначимо заболяване, което трябва активно да се профилактира и лекува.

Атеросклерозата е мултифокален процес, който често засяга едномоментно или последователно различни съдови области – коронарни (сърце), каротидни (мозък), периферни артерии (крайници), висцерални артерии и коремна аорта (черва, бъбреци, вътрешни органи). В над 50% процента от случаите атеросклерозата протича безсимптомно или с дискретна симптоматика и често първата й изява е внезапно и остро настъпила тромбоза на артерия, причиняваща инфаркт – сърдечен, мозъчен, чревен, бъбречен или гангрена. Ако пациентът преживее чрез интензивно лечение тромбозата, засегнатият орган остава завинаги с остатъчно поражение, причиняващо различна по степен инвалидност. Всъщност ние виждаме само върха на айсберга – вече изявената клинично атеросклероза, но огромният процент болни от атеросклероза остават недиагностицирани и нелекувани. Затова е необходимо насочване на усилията на специалистите към ранна диагностика на скритите безсимптомни форми на атеросклероза.

Атеросклерозата е хронично и прогресиращо заболяване при което се развиват атеросклеротични плаки, стесняващи лумена на съда, като постепенно го запушват. Понякога процесът протича тласъчно, като плаката руптурира и се образува тромб, запушващ съда. При развитието на тромбоза притокът на кръв и кислород към засегнатият орган се прекъсва и тъканите загиват – развива се инфаркт, инсулт или гангрена. Когато е засегната голяма част от органа, може да се стигне до смъртен изход.

Друга важна характеристика на атеросклерозата е фактът, че тя дълго време протича асимптомно. Атеросклеротичните плаки постепенно прогресират, стеснявайки лумена на съда, но патологичен хемодинамичен и клиничен ефект се получава едва когато плаката стенозира над 70% от диаметъра на съда. В този случай налягането дистално от стенозата пада и при натоварване се развива относителен недостиг на кръв и съответно на кислород в кръвоснабдяваните тъкани, като хипоксията води до клинично оплакване – стенокардия, клаудикацио интермитенс – болки в крайниците при движение, мозъчен дискомфорт или абдоминална ангина ( болки в корема). Едва в този случай, при напреднал стенозиращ процес, специалистът провежда диагностично изследване и назначава съответна терапия. Но често пъти и по-малки плаки – около 50-60%, могат да причинят тежко усложнение, ако руптурират, при което се развива тромбоза (запушване) на съда. По-малките плаки могат да създадат клиничен проблем като емболизират, при което откъснатият съсирек запушва крайната част на съда. В случаите на тробоза или емболия може да се развие инфаркт, инсулт или периферна гангрена. В този смисъл няма безопасни плаки. Всяка една атеросклепротична плака може да доведе до тежко съдово усложнение. Но безсимптомните стенози, които са преобладаващото болшинство от атеросклеротичните плаки, не се диагностицират, освен ако не се извърши целенасочен скрининг при пациенти с рискови фактори. Тази специфика на атеросклеротичния процес прави атеросклерозата опасно заболяване, тъй като изявените клинични форми са само 10-20 % от реално болните хора. Получава се така, че ние активно лекуваме върха на айсберга, а огромният процент болни остават недиагностицирани и нелекувани. Колкото и успешно да лекуваме съдовите услажнения – инфаркта, инсулта и гангрената, докато не започнем да диагностицираме и лекуваме асимптомните форми, няма да имаме успех в борбата с атеросклерозата. Истинското лечение на това заболяване ще започне едва когато успеем да проведем скрининг и лечение на асимптомните форми.

Целта на съвременната медицина е не само лечението на болестите, но и първичното предпазване от тях. Предвид хроничното и дългосрочно асимптомно протичане на атеросклеротичния процес, атеросклерозата е заболяване, което дава възможност за ефективна първична профилактика, ранна диагностика и своевременна превантивна терапия.

Но кои групи хора да профилактираме и изследваме?

Макар да не познаваме точната причина за атеросклерозата, съвременната медицина е установила основните рискови фактори, които могат да доведат до развитие на атеросклеротичен процес.

Това са:

 • фамилната предразположеност;
 • хроничният или тежък стрес;
 • артериалната хипертония;
 • дислипидемията (висок холестерол);
 • захарният диабет;
 • тютюнопушенето;
 • тромбофилията (вродена склонност към образуване на тромби);
 • възраст над 50 години.

При съчетаване на два и повече рискови фактори има голяма вероятност за развитие на атеросклероза. Тези хора трябва да са обект на ранен скрининг, профилактика и лечение на атеросклерозата.

На ултразвуков скрининг за атеросклероза подлежат следните групи пациенти:

 • Болни с изявени рискови фактори за атеросклероза: артериална хипертония, дислипидемия, захарен диабет, тромбофилия, фамилна анамнеза, тютюнопушене, системен или тежък стрес, възраст над 50 години.
 • Всички пациенти с оплаквания, типични за някои от формите на атеросклероза – стягащи болки в гърдите, болки в крайниците при движение, мозъчен дискомфорт – смущение в говора и двигателните функции на крайниците.
 • Всички болни, които имат изявена някоя от клиничните форми на атеросклероза ( инфаркт, инсулт, съдова ганрена) – за скриниране на други форми.

Ултразвуковата диагностика е с големи възможности за ранно и масово скриниране на безсимптомните форми на периферната и каротидна атеросклероза. Едномоментно, в рамките на 20-30 минути с Цветен Ехо-Доплер и Доплерова сонография, можем да изследваме и диагностицираме атеросклероза в нейните най-ранни форми – промени в съдовата стена до 1/10 от мм. Ранната диагностика на скритите форми на атеросклероза позволява провеждане на медикаментозна терапия за спиране и регресия на процеса и ефективно ендоваскуларно лечение, предпазващо от развитие на тежки усложнения – инфаркт, инсулт, гангрена.

Ние извършваме експресно ранен ултразвуков скрининг на мултифокална атеросклероза (МФА)

За диагностика на мозъчно-съдовата атеросклероза:

Изследване на общата, вътрешната и външната каротидна артерия и вертебрална артерия.

За диагностика на периферна атеросклероза:

 • Изследване на долни крайници – диагностика на абдоминална аорта, илиачни, феморални, поплитеални и стъпални артерии.
 • Изследване на горни крайници – диагностика на субклавиални, аксиларни и брахиални артерии, както и на артерия радиалис и улнарис.

За диагностика на висцерална атеросклероза:

 • Изследване на абдоминална аорта, артерия реналис, мезентерика супериор и трункус целиакус.
 • Паралелно се изследва и цялата венозна система.

При установяване на атеросклеротични плаки, стесняващи до 60 % от лумена на артериите, пациентът се диспансеризира и се провежда лечение на рисковите фактори. Извършва се периодичен ехографски контрол на 3 месеца. Извършва се консултация с кардиолог, включваща ЕКГ, ЕКГ с натоварване и Ехо-кардиография.

При установяване на стенози на артериите над 60% пациентът получава възможност да избере между няколко високотехнологични центъра за комплексна диагностика на мултифокалната атеросклероза и ендоваскуларно лечение. Там се извършва инвазивна диагностика и лечение на коронарна, каротидна, периферна и висцерална атеросклероза.

Създаденият от нас диспансер за болни от атеросклероза включва освен болните с клинично изявена атеросклероза и стотици пациенти с начална асимптомна атеросклероза в предклинична фаза.

Андрологията е специалност по заболявания на мъжката репродуктивна система и разстройства на половата функция. На мъжа се препоръчва да предвижда поне един път годишно на преглед при лекар андролог. Високоспециализираните специалисти на Дипломатическа клиника „Мона Лиза“ извършват диагностика на азооспермия, еректилна дисфункция, фимоза, варикоцеле. лоша спермограма и ин витро.
Дипломатическа клиника „Мона Лиза“ разполага с отлични специалисти по гастроентерология, на които можете да разчитате за:

 •    професионална оценка на състоянието на храносмилателния тракт;
 •    откриване и диагностициране на патологии;
 •    решаване на проблеми на всеки етап от развитието на болестта.

Кога трябва да посетя гастроентеролог?

Консултация със специалист-гастроентеролог трябва да се направи в случай на нарушения на храносмилателната система, както и при появата на редица симптоми, показателни за началото на патология:

 •    болки и колики в корема;
 •    подуване на корема и чувство за тежест – както след хранене, така и през целия ден;
 •    гадене, киселини в стомаха, метален вкус в устата;
 •    нарушения в изпражненията
 •    повръщане

Диагностика и лечение

В нашата клиника са оборудвани специални диагностични кабинети, където можете да направите:

 •    Ултразвук на малък таз, хепатобилиарна система, коремна кухина;
 •    Рентген, ЯМР, компютърна томография;
 •    чернодробна биопсия;
 •    ендоскопия, гастроскопия;
 •    биопсия, цитологични и хистологични изследвания.

Тези и други изследвания се провеждат с най-модерно, високотехнологично оборудване. Всички резултати се обработват в специализирана лаборатория.

В Дипломатическа клиника „Мона Лиза“ сме създали най-добрите условия за диагностициране и последващо лечение на:

 •    хроничен гастрит;
 •    пептична язва (язва на стомаха и дванадесетопръстника, улцерозен колит);
 •    хронична диспепсия;
 •    хиатална херния, рефлукс (ГЕРБ, гастроезофагеална рефлуксна болест, придружена от киселини, рефлуксен езофагит);
 •    дисбиоза;
 •    синдром на раздразнените черва, колит, метеоризъм;
 •    запек и дискинезия на дебелото черво;
 •    хроничен холецистит;
 •    холелитиаза;
 •    хроничен хепатит с различна етиология и други чернодробни заболявания;
 •    хроничен панкреатит (панкреатично заболяване с различна етиология);
 •    лечение на хранителни алергии и непоносимост към храни.

Нашата клиника предлага цялостни и ефикасни решения храносмилателните нарушения, проблеми и заболявания. Тези състояния често пъти надхвърлят гастроентерологията, засягайки проблемите на имунитета, възпаленията и алергиите, с които също се занимаваме. Ние знаем правилните отговори на най-важните въпроси в гастроентерологията.

Изследването и лечението на кожните заболявания е високоспециализирана медицинска дейност, с която се занимава дерматологията. При проблем, незабавно трябва да се консултирате със специалист, тъй като някои дерматологични заболявания могат да доведат до сериозни последствия за целия организъм. 

Лекарите-дерматолози в Дипломатическа клиника „Мона Лиза” имат богат професионален опит и квалификация, благодарение на които могат успешно да диагностицират и лекуват бактериални, вирусни, гъбични инфекции, както и да препоръчат мерки за тяхното предотвратяване.

Можете да се обърнете към нашата клиника за изследвания и успешно лечение в случаи на:

 •    венерически болести;
 •    поява на пигментни нарушения;
 •    паразитни кожни заболявания, екзема;
 •    дерматит и други промени в кожата.

Кога трябва да се обърна към специалист?

Консултация с дерматолог е необходима при поява на следните симптоми:

 •    обриви по кожата с различна локализация;
 •    зачервяване на лигавицата и червени петна по кожата;
 •    сърбеж и други неприятни усещания по кожата;
 •    промяна на цвета на ноктите и разслояването им; косопад, чупливост;
 •    плака/налепи върху лигавиците;
 •    специфични секрети и течения от гениталиите.

Диагностика и лечение

При първоначално посещение специалистът-дерматолог преглежда пациента, след което назначава необходимите лабораторни изследвания:

 •    хистологични изследвания;
 •    кожни тестове;
 •    кръвни тестове;
 •    посявка на гъбички и вируси.

Само след професионална, комплексна диагностика може да се намери основната причина за заболяването и да се започне адекватно лечение.

В Дипломатическа клиника „Мона Лиза” пациентите получават комплексна терапия при:

 •    борба срещу вируси, гъбички и други патогени;
 •    укрепване на имунитета;
 •    елиминиране на дискомфорта и болковия синдром.

Всички методи за лечение се подбират индивидуално, като се взема предвид предишната медицинска история на пациента.

Ендокринологията изучава жлезите с вътрешна секреция в човешкия организъм, заболяванията свързани с тях и методите за диагностиката и лечението им. Дипломатическа клиника „Мона Лиза“ извършва прегледи и консултации за следните болести:

 • захарен диабет
 • болести на щитовидната жлеза
 • хирзутизъм
 • менопауза
 • хормонални нарушения, влияещи върху потентността, менструалния цикъл и фертилитета
 • остеопороза
 • ендокринни хипертонии
 • болести на хипофиза и надбъбрек

Кабинетът по Ендокринология ползва услугите на Клинична лаборатория с възможност за експресно извършване на хормонални изследвания – TSH, fT4, fT3, TPO Anti, Tg Anti, пролактин, кортизол, тестостерон и хормонални тестове: КЗП, ОГТТ, експресен блокаж.

Сърдечните заболявания са водещата причина за смъртност в световен мащаб, сочат медицинските статистики на всички континенти. Често тези болести съществуват паралелно, съвместно, и участват в механизма за развитие една на друга. Най-тежките прояви на сърдечно-съдовите заболявания са инфарктът и инсултът. Много рядко тези опасни състояния възникват без предшестващи знаци и признаци, които трябва да бъдат навременно разпознавани.

Дипломатическа клиника „Мона Лиза“ разполага с общо 5 кабинета – 3 функционални и 2 консултативни. В тях се извършва клинична и неинвазивна диагностика на повечето заболявания в кардиологията: ИБС, клапни пороци, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност и ритъмни нарушения. Амбулаторно-консултативните кабинети разполагат с най-съвременната апаратура на General Electric Vivid 70. С нейна помощ се извършват:

 • Електрокардиография
 • Трансторакална – 2D, 3D Ехокардиография
 • Трансезофагеална Ехокардиография
 • Контрастна Ехокардиография
 • Тъканен Доплер, Доплер на съдове
 • Стрес–Ехокардиография
 • ЕКГ стрес – тест
 • 24-часов ЕКГ – Холтер
 • 24-часов АН –  Холтер
 • Проверка на пейсмейкъри

В кабинета по Кардиохирургия се диагностицират и консултират пациенти за предстоящи кардиохирургични операции за следните заболявания – коронарна атеросклероза, миокарден инфаркт, клапни пороци на сърцето – стеноза/инсуфицинция на метрална и аортна клапа, дисекираща аневризма на аортата – възходяща торакална и абдоминална аорта и масивни белодробни емболии. След консултацията на пациента се дава възможност за избор между няколко високоспециализирани здравни заведения.
Клинична лаборатория е оборудвана с последно поколение високотехнологична апаратура и осигурява възможност за бързо и качествено изследване на всички възможни кръвни показатели. Спазват се международно утвърдени стандарти, а всекидневният качествен контрол осигурява надеждност на получените резултати.

Лабораторията разполага със специализирана информационна система. Баркод идентификацията на пациентите дава възможност за съхранение на резултатите от проведените изследвания за продължителен период от време. След проверка на данните от ръководителя на лабораторията, резултатите от изследванията се въвеждат в информационната система и пациентът може да се запознае дистанционно с тях.

Лабораторията е оборудвана със съвременна аналитична апаратура за извършване на следните изследвания:

 • Идентификация на причинители на инфекции и чувствителност към антибиотици във всички клинични материали и околна среда
 • Възможност за диагностика на неспецифични причинители на инфекции
 • Възможност за диагностика на причинители директно в клинични материали
 • Бързи тестове за доказване или отхвърляне на някои инфекциозни заболявания (скарлатина, инфекциозна мононуклеоза) и причинители (хеликобактер пилори, кампилобактер, микоплазма, гонорея, хламидия, трихомонас, клостридиум дифичиле, ротавируси/аденовируси) в различни клинични материали

Нервната система е основното свързващо звено в работата на целия организъм. Тя се състои от:

 • Периферна нервна система – нерви и рецептори, които са отговорни за предаването на импулси в тялото, свързващи възприемането на външния свят от стимули, които предават сигнали към мозъка;
 • Централна нервна система – главен и гръбначен мозък, отговорни за умственото развитие, паметта, мисленето, речта и двигателните функции.

Когато нервната система е засегната, възникват заболявания, които изискват професионално лечение след щателна диагностика:

 • Съдови – те се провокират от нарушение на кръвоснабдяването на тъканите на нервните окончания. Най-тежката форма е инсулт, който често води до увреждане в различна степен.
 • Инфекциозни – неврологичните нарушения, свързани с възпаление на тъканете на главния и гръбначния мозък, причинени от гъбички, вируси, бактерии.
 • Хронични – те се появяват в резултат на интоксикация или развитие на инфекциозни процеси в тялото, които засягат нервната система.
 • Наследствени – болест на Паркинсон, мускулна дистрофия и редица други болести, предавани по наследство, могат да доведат до разстройство на двигателните функции и речта, деменция и пр., които в повечето случаи стават причина за инвалидност.
 • Тумори – онкологични процеси с различна локализация и размери могат да причинят патологии на нервната система.

Кога трябва да се обърнете към специалист

Записване на час при невролог е задължително при появата на следните симптоми за възможни патологии:

 • конвулсии и слабост в горните/долните крайници;
 • краткотрайна загуба на съзнание, замайване, нестабилност;
 • тревожност и главоболие;
 • чувство на безпокойство, безсъние;
 • потрепване на крайниците;
 • болка в областта на шията, гърба, ограничено движение поради остри болезнени усещания.

В Дипломатическа клиника „Мона Лиза” оказваме следните неврологични услуги:

 • консултация и преглед от невролог;
 • назначаване на амбулаторна диагностика на патологиите на нервната система;
 • назначаване на лечение на остри и хронични форми на откритата болест;
 • комплексна терапия с цел превенция и поддържане на състоянието на етапа на рехабилитация.

За провеждането на отлична диагностика, ние разполагаме с необходимото съвременно оборудване:

 • Благодарение на получените точни резултати за състоянието на главния и гръбначния мозък, се дава възможност за разпознаване на съдови разстройства, склеротични огнища и локализиране на тумори;
 • Компютърна електроенцефалография – изследване за регистрация на мозъчните биотокове, позволяващо бърза диагностика и предписване на ефективно лечение, както и за мониторинг на ефективността на избраните методи за терапия;
 • Лабораторни тестове – чрез тях се оценява общото състояние на пациента и се взема решение за вида на лечението. Също така подпомагат наблюдението на състоянието по време на етапите на възстановяване.

В зависимост от тежестта и стадия на заболяването, специалистът-невролог може да назначи:

 • медикаментозно лечение – на пациента се предписват лекарства, инжекции, мехлеми и кремове за втриване;
 • неврологични блокади – те позволяват бързо премахване на болката и намаляват възпалението;
 • физиотерапевтично лечение – хируротерапия, акупунктура, масаж, тренировъчна терапия и др.

„Мона Лиза“ е мултидисциплинарна клиника, така че, ако е необходимо, можете да получите направление за хирургично лечение, както и за първокласна рехабилитация на световно ниво при тежки неврологични проблеми.

Нефрологията е дял от медицината, който се занимава с бъбречните заболявания. Знанията и уменията на високоспециализираните лекари на Дипломатическа клиника „Мона Лиза“ могат да ви бъдат полезни в следните случаи на:

 • Остра бъбречна недостаточност
 • Хроническа бъбречна недостаточност
 • Гломерулонефрит
 • Пиелонефрит или инфекция на долните пикочни пътища
 • Хематурия
 • Камъни в бъбреците
 • Рак на бъбреците
 • Бъбречно заболяване при системни заболявания на съединителната тъкан

В кабинета по Съдова хирургия се извършва първична диагностика и следоперативни контролни прегледи.

Функционална и образна диагностика и профилактика на съдовите заболявания:

 • Скрининг за атеросклероза – измерване на стъпално-брахиален индекс, ултразвукова оценка на ендотелна функция и измерване на дебелина на интима медия
 • Двуразмерно ултразвуково изследване на всички съдови басейни с цветен Доплер (Дуплекс сонография)
 • Изследване на периферни, бъбречни и мозъчни съдове и коремна аорта
 • Дуплекс сонография при хронична венозна недостатъчност и разширени вени на долните крайници

В кабинета по урология се извършват прегледи и консултации в областта на урологията и андрологията:

 • Диагностика на заболяванията на пикочно-половата система
 • Съвременна ултразвукова диагностика с възможност за множество измервания на органите на отделителната система и Доплер-ехографски изследвания
 • Лечение на заболявания, свързани с възпаления на пикочно-половата система, бъбречно-каменна болест, нарушения в задържането на урината, хиперплазия на простатата, еректилни дисфункции и мъжки стерилитет
 • Пълен набор от микробиологични изследвания
 • Амбулаторна операционна с възможност за еднодневна хирургия
 • хормонално и хормонозаместващо лечение

Хематологията е тясна специалност от вътрешната медицина, занимаваща се с диагностициране и лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на кръвта и лимфната система. Върхови и революционни постижения в областта на молекулярната биология, генетика и имунология поставят хематологията на едно от челните места за иновации в медицината. Високотехнологичната и тясно специализирана диагностика позволяват прилагането на персонализиран подход за изготвянето на ефективни терапевтични стратегии.

Предлагани услуги:

 • профилактика, диагностика и лечение на анемиите
 • проследяване и лечение на анемия на бременността
 • скрининг за тромбофилия и определяне на тромботичния риск
 • диагностика и лечение на нарушения в кръвосъсирването
 • проследяване на пациенти на перорална антикоагулантна терапия

Високоспециализирани дейности:

 • парентерално приложение на железни препарати, вкл. депо-форми
 • ферентна терапия

Изследвания:

 • стандартна и разширена ПКК
 • стандартна и разширена биохимия
 • стандартна и разширена хемостаза
 • фактори на кръвосъсирването
 • цитологично и цитохимично изследване на периферна кръв
 • оценка на железния метаболизъм
 • определяне ниво на вит. В12 и Фолиева киселина в кръвта
 • ниво на еритропоетин
 • електрофореза на хемоглобин
 • оценка на хуморален и клетъчен имунитет

В хирургичния кабинет на Дипломатическа клиника „Мона Лиза“ ще получите експертна диагностика, консултация и лечение от доцент Теодор Атанасов – член на Американската Колегия на хурурзите. Професионалната му квалификация е в областта на конвенционалната и мини-инвазивната спешна и планова коремна и гръдна хирургия, като основните му интереси са свързани с лапароскопските оперативни техники.

Доцент Атанасов е първият български лекар, който притежава акредитация „Surgeon of excellence in hernia surgery“ от Surgical Review Corporation за периода 2017 – 2020 година. Престижният сертификат гарантира, че пациентите получават най-сигурното лечение и най-високо качество на грижи в световен мащаб, независимо къде са оперирани. След детайлно проучване Surgical Review Corporation акредитира само хирурзи, демонстриращи всеотдайност и способност да осигуряват безопасни, ефективни и базирани на доказателствената медицина грижи.