Защо в “Анимус”?

Центърът за възстановяване и рехабилитация „Анимус“ е първият в Гърция и Източното Средиземноморие, който работи по най-високите американски стандарти за рехабилитация. Той е сертифициран от международния орган TUV Nord за предоставяне на следните услуги:

 • Възстановяване и рехабилитация на пациенти на стационарно и амбулаторно лечение
 • Подготовка и публикуване на научни трудове
 • Лечение на пациенти в стационарно и интензивно отделение

Какви са нашите цели?

Отделяйки специално внимание и грижи на всеки един пациент и неговите нужди, многопрофилният екип на рехабилитационния център се стреми да осигури възможно най-високо качество на медицинските услуги. Дипломатическа клиника “Мона Лиза” и “Анимус” си поставят следните цели:

 • Подобряване на физическото, емоционалното, психологическото и психическото състояние на пациентите, които се нуждаят от възстановяване на здравето след тежко заболяване, злополука и др.
 • Достигане на максимална степен на независимост и самостоятелно обслужване в ежедневието
 • Подобряване качеството на всекидневния живот на пациентите и техните близки
 • Социална и професионална реинтеграция на пациентите.

Каква обстановка посреща пациентите?

“Анимус” е само на 300 км от София в изключитално тиха, спокойна и красива местност, в близост до гръцкия град Лариса. Опитният екип от 200 квалифицирани здравни специалисти осигурява оптимална физическа, емоционална и социална рехабилитация на пациенти, които се нуждаят от хоспитализация или амбулаторно лечение с цел възстановяване и рехабилитация в резултат на злополука или заболяване. Центърът е с капацитет за настаняване на 200 пациенти в единични (стандартни или луксозни), двойни и тройни стаи. Клиниката разполага и с отделение за интензивна терапия (ОИТ), оборудвано с най-съвременна апаратура за лечение на пациенти в тежко състояние. Благодарение на иновативните услуги, прилагането на най-съвременните, доказани и перспективни методи за лечение и високотехнологично оборудване, специалистите на “Анимус” са в състояние да сведат до минимум всички последствия от заболявания или травми, както и свързаните с тях ограничения живота на пациентите.

Добавете тук текста на заглавието

Преглед + Анамнеза + Изследвания

Сформиране на международен мед. консилиум с участието на специалисти от Мона Лиза и Анимус

Назначение на лечение, организиране на транспорт към Анимус (Гърция) и настаняване

ANIMUS галерия

Услуги

Медицински услуги

За екипа на  „Анимус“

Многопрофилният екип на Центъра за възстановяване и рехабилитация „Анимус“, състоящ се от лекари-физиотерапевти, терапевти (рехабилитатори, кинезитерапевти, логопеди, ерготерапевти), медицински сестри, психолог, диетолог, социален работник, оценява състоянието на пациента и след това разработва индивидуална програма в зависимост от нуждите му и поставените задачи и цели.

Опитният лекарски екип на Центъра е съставен от 200 експерти по физикална и рехабилитационна медицина и лекари от други специалности като невропатолог, неврохирург, ортопед, ревматолог, реаниматори, пулмолози, гастроентеролог, кардиолог, УНГ, невролог и др. Те всекидневно преглеждат и изследват пациентите, проследяват състоянието им и вземат решения за тяхното медикаментозно и терапевтично лечение. Лекарите са в центъра 24 часа в денонощието. Външни специалисти също посещават пациентите, ако това е необходимо.

Детско неврологично отделение

Детско неврологично отделение

Детското неврологично отделение се намира в отделна, специално проектирана централна зона. Медицинският персонал в него пригежава най-високи научни квалификации за ефективно лечение на всякави форми на дисфункция при деца.

Разработването на индивидуална програма за всяко дете се осъществява от висококвалифициран, опитен специалист, който избира подходящите методи за пълна реализация на поставените терапевтични цели.

Методите на център „Анимус“, използвани за рехабилитацията на деца с физически и сетивни проблеми, са признати от световната общност и са давани за пример на различни медицински конгреси и симпозиуми, както и при обучението на лекари.

  •    Бобат-терапия – NDT BOBATH
  •    Методът на сензорната интеграция – Sensory Integration
  •    Игрална терапия – драматерапия
  •    Психомоторика
Отделение за лечебна физкултура

Отделение по лечебна физкултура

Отделението по лечебна физкултура е разположено на площ от 150 кв.м. То е обзаведено със специално модерно оборудване за лечение в приятна и комфортна обстановка. Индивидуалните програми за лечение се провеждат под ръководството на физиотерапевт или треньор, в зависимост от нуждите на всеки пациент.

Отдел за социални услуги

Отделът за социални услуги е връзката между Рехабилитационния център и семейството, както и между болничната и следболничната помощ на пациента.

Социалният работник предотвратява и решава ситуации или проблеми, възникващи на етапа, в който на пациента му се налага да привикне към новата обстановка в Центъра, и допринася за успешното му адаптиране към условията на пребиваване в него. Той проправя и създава и пътищата за общуване, и развива конструктивни взаимоотношения между пациентите.

Ролята на социалния работник в процеса на социална реинтеграция на пациента е от решаващо значение, защото именно той създава необходимите условия за мекото адаптиране в социалната, семейната и професионалната среда. Социалният работник се грижи и за реализацията на потенциала на пациентите, за насърчаване и мобилизиране на способностите им.

Социалният работник оценява начина на живот на пациента преди появата на болестта, семейното и финансовото му положение, и се опитва да постигне баланс между „преди“ и „след“. Той също така подкрепя семейството за активно участие в програмата за рехабилитация, стараейки се да отстрани тенденцията към свръхзакрила или безразличие, които често изразяват роднините на някои пациенти.

Социалният работник е длъжен да информира пациента и семейството му за правата и покритието на неговата застраховка. Разрешава проблемите, които могат да възникнат при застрахователната компания на пациента при закупуването на специални помощни средства като гуми, инвалидни колички и т.н., а също така осигуравя на пациента контакт с необходимите служби, които ще го му оказват подкрепа в следващите етапи от живота му.

Отдел за психологическа помощ

Отделението за психологическа помощ е неотменна и изключително важна част от екипа за рехабилитация и лечение, допринасяки за постигането на най-добри резултати съвместно с физическата рехабилитация. Пациентите с различни физически заболявания или увреждания и техните роднини се сблъскват с много промени, които се случват на всички житейски нива: семейно, междуличностно, професионално, социално и пр. Ролите в семейството се сменят, като всички членове на фамилията трябва да се адаптират към новата, често болезнена и трудна, реалност.

 

От самото начало на престоя си в „Анимус“ пациентите (и техните придружители) могат да се възползват от разнообразна психологическа помощ, предоставена от нашия център – индивидуално или в група. След запознство и съставяне на психосоциална анамнеза, пациентите и техните придружители вземат решение за следващи процедури, ако е необходимо.

Част от предоставяните услуги в Центъра:

  •    Преодоляване на кризисни ситуации, консултации и лечение
  •    Преодоляване на страхове, тревоги и симптоми на депресия, причинени от физическото състояние на пациента
  •    Създаване на стимули за по-ефективно взаимодействие с други специалисти на Центъра
  •    Информиране по въпроси, в сферите на които които са настъпили промени, като сексуално поведение, тютюнопушене, хранене, зависимости, училище и пр., в сътрудничество с други специалисти на Центъра
  •    Консултации за родители, придружаващи лица, семейства
  •    Обучение и психологическа подготовка на персонала на Центъра за изпълнение на трудните ежедневни задължения.
Логотерапия (Говорна терапия)

Отделението по логотерапия/говорна терапия/ се занимава с диагностика и лечение на деца с вродени или придобити нарушения, на поздрастващи и на възрастни с неврологични и дегенеративни заболявания, претърпели инсулт или страдащи от дегенеративни заболявания на централната нервна система, като например деменция или болест на Алцхаймер. В отделението се лекуват пациенти с широк спектър от заболявания, включително проблеми с преглъщането, говора, възпроизвеждането и разбирането на думите, общуването и писмената реч. След сваляне на анамнеза, логотерапевтът преценява възможностите и евентуалните трудности с помощта на специални методи, диагностицира и предлага оптимално лечение. Той помага да се определи влиянието на речевите и комуникационни нарушения върху ежедневните дейности на пациента. Също така преценява нуждата от намеса на други специалисти и терапевти. Отваряйки канали за връзка с пациента, логотерапъвтът замества неспособността му да комуникира с високотехнологични методи и похвати, обучава го на всички видове общуване, обръщайки специално внимание на вербалната комуникация, и тренира неговите когнитивни асоциации, умение за запомняне, внимание и изразни говорни умения, като по този начин улеснява и терапиите, извършвани от останалите лекари от рехабилитационния екип.

Отделението по логотерапия диагностицира и лекува и пациенти в критично състояние с трахеостомия и гастростомия.

Ерготерапия

Целта на ерготерапията е да развие и усъвършенства уменията, ловкостта и сръчността на горните крайници на пациента, да го обучи да извършва различни дейности, да му помогне да постигне най-високо ниво на функционалност, независимост и самостоятелност в ежедневието си и значително да подобри качеството му на живот. По направление от физиотерапевт, и в постоянно сътрудничество с него, ерготерапевтът оценява състоянето на пациента и създава индивидуална програма за работа с него. Те съвместно поставят цели в обучението по ежедневни действия, като например хранене, обличане и събличане, а също и извършване на творчески дейности. Въвеждайки промени и адаптирайки ги към индивидуалните нужди на пациента, специалистът му помага отново да участва пълноценно в работата, личния и обществения живот. В удобна и индивидуална обстановка, и малки деца, и възрастни намират в рехабилитационен Център „Анимус“ нови интереси, като използват спомагателни устройства и модерно оборудване.

Хидротерапия - лечебни басейни

Хидротерапията е успешно издържал строгия тест на времето естествен метод за възстановяване. Специално разработените упражнения за рехабилитация във вода спомагат за възстановяване след различни заболявания на опорно-двигателния апарат (ортопедични, ревматологични, неврологични, укрепващи сърдечно-съдовата и дихателната система).

 

Хидротерапията допринася за по-бързата мобилизация на организма, за възстановяване на ходенето и за цялостното подобряване на физическото състояние на пациента.

Лечебният ефект на водата се базира на следните й принципи и свойства:

  •    температура
  •    хидростатично налягане
  •    механично въздействие
  •    съпротивление
  •    химично възействие на водата

Упражненията във вода спомагат за по-лесното ходене и движение на определени части на тялото, особено при пациенти с мускулна слабост и атрофия, при това – с минимално натоварване на ставите. Хидрокинезиотерапията подпомага и укрепването на отслабените и атрофирани мускули. Повишената температура на водата ефективно отпуска мускулите и контролира спастичността им, подобрява кръвообращението и метаболизма, като по този начин улеснява движението.

В рехабилитационния център „Анимус“ има три иновативни лечебни басейна с отопление. Техният специален дизайн, съчетан с необходимото оборудване (електрически асансьор, балансиращи и съпротивителни устройства, хидромасажна система) ги прави лесни и безопасни за използване, независимо от заболяването и възрастта.

Приятното и функционално обзавеждане на басейна осигурява отлично взаимодействие между пациента и терапевта, което е ключът към успешното възстановяване. Екипът за рехабилитация адаптира програмата за хидротерапия индивидуално, според нуждите и целите на всеки един пациент.

Физиотерапия

Физиотерапевтичните програми в Център „Анимус“ са насочени към:

 

  •    поддържане диапазона на движение и предотвратяване на усложнения като контрактури и пр.;
  •    укрепване на мускулатурата и подобряване мобилността на пациентите;
  •    облекчаване на болката;
  •    постигане на максимална функционалност, независимост и самостоятелност на пациента;
  •    подобряване на издръжливостта и цялостното физическо състояние.

Лечебната програма е адаптирана към нуждите на всеки пациент, в зависимост от състоянието му, степента на увреждане, общите медицински проблеми и индивидуалните възможности. Осигурени са процедури за пациенти с респираторни, сърдечно-съдови, ортопедични и неврологични заболявания и нарушения. Особено внимание се обръща на възстановяването на всякакви заболявания на опорно-двигателния апарат както за стационарните, така и за амбулаторните пациенти. Физиотерапевтите на Център ANIMUS прилагат изцяло принципа за индивидуализирано лечение. Това означава, че физиотерапевтът провежда всеки лечебен сеанс поотделно с всеки пациент. Медицинският персонал на ANIMUS има отлична академична подготовка, опит и специално сертифицирано обучение за използването на модерно оборудване, с което центърът разполага.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ СРЕДСТВА И МЕТОДИ:

  •    NDT Bobath (Bobat-терапия)
  •    PNF – Kabat (Kabat-терапия)
  •    Сензорна интеграция
  •    Метод на Маккензи
  •    Клаппа метод
  •    Диатермия (късовълнова и микровълнова)
  •    Лазерна терапия
  •    Електротерапия (TENS)
  •    Инфрачервено и ултравиолетово лъчение
  •    Магнитни полета
  •    Криотерапия
  •    Парафинови бани
  •    Хидротерапия за ръце и крака
  •    Специална въздушна камера за намаляване на отоците на горни и долни крайници
  •    Ултразвук
  •    Електрофореза
  •    БОС-процедура
  •    Екстензионна терапия
  •    Мануална терапия

СЪВРЕМЕННО ОБОРУДВАНЕ

Благодарение на модерното оборудване и внедрените високотехнологични системи, Център ANIMUS е пионер в областта на рехабилитацията не само в съседна Гърция, но и в света.

РОБОТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХОДЕНЕТО (Lokomat)

Роботизираната система Lokomat за възстановяване на уменията за ходене, създаден от компанията Hocoma, е най-съвременният и ефективен високотехнологичен комплекс за неврологична рехабилитация, използващ невропластичността на главния мозък. Състои се от симулатор за роботизирано ходене, напълно адаптиран към тялото на пациента, електрическа бягаща пътека и специална система за окачване. Тренажорът за ходене се състои от две роботизирани ортези, по една за всеки крак. Всяка ортеза има един фиксатор за бедрото, един до коляното, както и 4 специални датчика, които непрекъснато подават информация за качеството и обхвата на движение, както и за и степента на двигателното участие на пациента. Всички системни параметри се конфигурират с помощта на компютър, който съхранява данните за всеки пациент. Основното предимство на този комплекс е в създаването на един идеален модел на походка (имитация естествена походка), който при многокротни повторения дава впечатляващи резултати в рехабилитацията на пациента и спомага за връщането му към обществото и към нормален всекидневен живот. Работата и ефективността на системата Lokomat се основава на теорията, че само чрез многократни повторения на движенията с голяма точност може да се научат нови движения или да се подобрят качествено съществуващите. Ефективността на симулатора се доказва от множество проучвания, проведени през последните години. Lokomat се използва от най-големите рехабилитационни центрове по света.

Използването на системата Lokomat е приложимо в следните случаи:

  •    Увреда на гръбначния мозък
  •    Инсулти
  •    Множествена склероза
  •    Черепно-мозъчна травма
  •    Церебрална парализа
  •    Паркинсонова болест

BIODEX SYSTEM PRO 4

Biodex System 4 е най-съвременният и надежден роботизиран комплекс за изокинетична динамометрия, използван за оценка и рехабилитация на нервно-мускулната и опорно-двигателната система. Той се използва широко при ортопедични заболявания, спортни травми, невромускулни заболявания, кардиопулмонална дисфункция, както и в гериатрията и педиатрията.

Biodex System 4 помага за:

  •    Намаляване на времето за лечение на травми
  •    Пасивно мобилизиране на ставите, за постигане на пълна гама движения, безболезнено и при пълен контрол на системата
  •    Бързо, правилно и пълно укрепване на мускулите
  •    Намаляване на вероятността от повторни травми (главно за спортисти)
  •    Обективна оценка на напредъка на рехабилитацията
  •    Сравнителна оценка
  •    Изследвания

ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy ) – ЕКСТРАКОРПОРАЛНА УДАРНО-ВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ

Този метод се използва за лечение на много ортопедични заболявания като Тендинити, вкл и пателарен тендини, тендинит на ахилесовото сухожилие, епикондилити, шпор калканеи, плантарен фасциит, импиджмънт синдром, периартрити и др. Лечението се базира на генерирането на ударна вълна, която подобрява кръвоснабдяването на засегнатата област и значително ускорява възстановяването.

BALANCE SYSTEM SD

С помощта на данните от тази балансираща система специалистите оценяват нервномускулния контрол чрез измерване способността на пациента да поддържа динамично равновесие на един и два крака, на стабилна и нестабилна повърхност. Изключително ефикасен за подобряване на кинезиологията и проприорецепцията на пациенти след наранявания. За възстановяване на пациенти след хирургияни интервенции на колянна става, както и за пациенти страдащи от множествена слклероза.

БЯГЯЩА ПЪТЕКА Gait Trainer 2

Специално предназначена да възстанови ходенето при пациенти с неврологични и ортопедични нарушения. Gait Trainer 2 осигурява звукова и визуална обратна връзка за проследяване широчината на стъпката и скоростта на ходене, в резултат на което пациентите се стремят да имитират максимално естествен „модел“ на ходене.

CPM-АПАРАТИ (за раздвижване на раменни, лакети, коленни, глезенни и др. стави)

Специални апарати за пасивно раздвижване (мобилизация) на ставите след травма или хирургическа интервенция. Те се използват за ранно мобилизиране на ставите на крайниците и постигат пълен обем на движение.

АНАЛИЗ НА ПОХОДКАТА

С помощта на компютър и специални сензори за налягане, апаратът оценява качеството на походката и идентифицира грешните точки на натоварване, като помага да се изберат най-подходящите ортопедични средства за коригиране на нарушенията и подобряване на походката.

Отделение за повишени грижи

В Център „Анимус“ има и две отделения за повишени грижи с общ капацитет от 20 легла, оборудвани и окомплектовани в съответствие с разпоредбите на Европейското дружество за интензивна медицина. За пациентите в тях се грижи високоспециализиран екип.

 

Отделението осигурява следните услуги:

  •    Денонощна професионална грижа за пациенти след лечение в интензивно отделение
  •    Съотношение пациенти – медицински сестри – 3:1
  •    Денонощно, непрекъснато наблюдение на всеки пациент с централна система за мониторинг
  •    Специализиран екип от рехабилитатори, физиотерапевт, реаниматор, пулмолог, главна сестра, физиотерапевтично отделение, енерготерапевт за ранна функционална помощ и намеса, логопеди, специалисти по затруднено преглъщане и грижи за пациенти с трахеотомия, клиничен психолог и диетолог.

Специалистите в Отделението за повишени грижи поемат пациентите веднага след преместването им от интензивно, неврологично или неврохирургично отделение, а също и тежки случаи от отделенията по патология, хирургия или ортопедия, за да започнат едновременно и ранна рехабилитация.

Амбулаторно отделение

В амбулаторното или дневно отделение се настаняват пациенти с хронични заболявания на опорно-двигателния апарат в добро общо здравословно състояние, които нямат възможност да водят пълноценен активен живот, но не се нуждаят от денонощна медицинска помощ и грижи.

 

Такива пациенти са хората с травми и увреждания или претърпелите хирургични ортопедични операции на кости, стави и сухожилия.

Пациентите в Амбулаторно отделение получават:

  •    Цялостен, холистичен подход към пациента и семейството му от гледна точка на диагнозата и лечението.
  •    Обща грижа: Едновременно участие в терапевтични сеанси с лекари от различни специалности, в зависимост от нуждите на пациента.
  •    Редовни срещи на терапевтични групи, анализ на напредъка на пациентите и определяне на терапевтични цели.
  •    Оказване на психологическа подкрепа на пациентите и на членовете на техните семейства и подпомагане на лекото интегриране в социалната и професионална среда.
  •    Поддържане на добра физическа форма на пациентите с помощта на всички лечебни отделения на центъра, сред които: Отделение по лечена физкултура, Отделение по хидротерапия, кинезитерапия и др.
Стационарно отделение

За хоспитализираните пациенти са предвидени 5 ултрамодерни болнични отделения, изградени в съответствие с най-строгите международни стандарти.

 

Стационарното отделение е разделено на:

Ι. Неврологично отделение

ΙΙ. Ортопедично отделение

Цел:

   1.    Постигане на най-добър терапевтичен ефект
   2.    Леко адаптиране на пациентите към хоспитализационните условия

В ортопедичното отделение се лекуват: пациенти в следоперативен етап на ортопедична хирургическа намеса, пациенти с ревматизъм, множествени травми и травми, травми на гръбначния мозък, ампутация и др.

В неврологичното отделение се лекуват: пациенти след неврохирургично лечение на тумори на главния и гръбначния мозък; пациенти с инсулт, със заболявания и травми на гръбначния мозък (причинили пара- или квадриплегия), с черепно-мозъчни травми, множествена склероза, с болест на Паркинсон, с церебрална парализа и др.

Стационарно отделение

За хоспитализираните пациенти са предвидени 5 ултрамодерни болнични отделения, изградени в съответствие с най-строгите международни стандарти.

 

Стационарното отделение е разделено на:

Ι. Неврологично отделение

ΙΙ. Ортопедично отделение

Цел:

   1.    Постигане на най-добър терапевтичен ефект
   2.    Леко адаптиране на пациентите към хоспитализационните условия

В ортопедичното отделение се лекуват: пациенти в следоперативен етап на ортопедична хирургическа намеса, пациенти с ревматизъм, множествени травми и травми, травми на гръбначния мозък, ампутация и др.

В неврологичното отделение се лекуват: пациенти след неврохирургично лечение на тумори на главния и гръбначния мозък; пациенти с инсулт, със заболявания и травми на гръбначния мозък (причинили пара- или квадриплегия), с черепно-мозъчни травми, множествена склероза, с болест на Паркинсон, с церебрална парализа и др.

Специализирани отделения
  •    Нарушения на мускулния тонус – спастичност
  •    Рехабилитация след ампутация вследствие на професионални заболявания
  •    Профилактика на остеопороза и рехабилитация
  •    Хронична болка
  •    Амбулаторно консултиране (създаване на програми за профилактика, лечение и обучение)
Диагностични отделения
  •    Лаборатория по електроневрофизиология
  •    Лаборатория за анализ на походката и движението
  •    Лаборатория за изокинетични тестове и упражнения
  •    Лаборатория за ергометрични тестове
  •    Биофидбек лаборатория
  •    Микробиология
Център за лечение на хронична болка и възстановяване от функционални заболявания

Болката – това е усещане, предизвикащо активиране на рецептори, след повреждане на чувствителни към болка тъкани (сензорна болка) или нервни структури, в резултат на възпаление, нараняване, хронично демиелинизиращо заболяване, радиотерапия или химиотерапия (невропатична болка).

Болката се счита за хронична, ако продължава повече от три месеца от първоначалната диагноза или травма. Хроничната болка е не само физическа проява на болестта, но и нейното психологическо и социално изражение.

Центърът за лечение на хронична болка е модерна клиника с многофакторен терапевтичен подход при пациенти със синдроми на хронична болка, всяка от които има различни причини и се нуждае от специално лечение.

Центърът помага за справяне със следните видове болка:

  •    хронична постоперативна болка
  •    хронична мускуло-скелетна болка (ревматични заболявания, остеоартроза, миофасциални синдроми, фибромиалгия, дегенеративни заболявания на гръбначния стълб)
  •    болка и спастичност при пациенти с демиелинизиращи главния или гръбначния мозък заболявания (множествена склероза), на пациенти с инсулт или такива с травми и уврежданя на главния или гръбначния мозък
  •    болка, причинена от онкологично заболяване
  •    болка при невралгия и заболявания периферната нервна система (диабетна невропатия, алкохолна невропатия, постхерпесна невралгия, невралгияна троичния нерв, рефлексна симпатикова дистрофия и лишеи и херпес зостер, болка в резултат на периферна съдова болест)
  •    фантомна болка след ампутация на крайниците
  •    хронично главоболие

Всеки пациент се счита за уникален случай, затова за него се подбира подходящо комплексно, индивидуално лечение. Целта на Центъра за борба с болката е регресия на хроничната болка, възстановяване на функциите и подобряване на качеството на живот на пациентите. Успешното лечение на болката е възможно благодарение на прилагането на консервативно и хирургично лечение, съчетано с физиотерапия, методи за психологическа подкрепа и поведенческа терапия.

Консервативен подход към лечението на хроничната болка:

  •    медикаментозно лечение (разтвори за локално приложение под формата на гел или пластир, обикновени аналгетици, НСПВС, опиоиди, невромодулатори)
  •    мезотерапия
  •    пролиферативна терапия (proliferative therapy)
  •    проводна анестезия
  •    вътреставни инжекции
  •    паравертебрални инжекции
  •    инфилтрации на фасетни стави
  •    инфилтрации на trigger points или болкови точки
  •    перкутанна невролиза
  •    инжекции с ботулинов токсин
  •    комплексна програма за физиотерапия, кинезитерапия
  •    психологическа подкрепа
  •    поведенческа терапия
  •    биологична обратна връзка, но по-прието е биофидбек (biofeedback)
  •    алтернативни терапии

Физиотерапевтимни средства:

  •    кинезиотерапевтични техники (Mulligan, Mackenzie, PNF (невромускулен метод за възстановяване на проприорецепции), мануална терапия)
  •    лазерна терапия
  •    ТЕНС терапия
  •    термотерапия – повърхностна и дълбока
  •    магнитни полета
  •    криотерапия
  •    ултразвук
  •    лечение с ударна вълна
  •    кинезиотейп

Показания за инвазивно лечение на хронична болка:

  •    болката е устойчива на методите за консервативно лечение
  •    нежелани странични ефекти на лекарственото лечение
  •    желанието да се премахне медикаментозната зависимост

Минимално инвазивни методи за лечение на хронична болка:

  • Въвеждане на ниски дози от лекарството (опиоиди) директно в областта на болковите рецептори – в епидуралното или субарахноидното пространство.
  •    имплантиране на резервоар за интравентрикуларно прилагане на лекарства
  • Интравенозната инфузия на морфин е приложима при пациенти с онкологични болки, резистентни на всяка форма на консервативно лечение. Морфинът се инжектира в цереброспиналната течност чрез катетър, поставен в челната кора на латералните вентрикули, и е прикрепен към резервоар Ommaya, поставен под кожата на скалпа.

  •    Стимулация на гръбначния мозък и периферна невростимулация с използване на имплантируеми устройства
  • Този метод се основава на предаване на електрически импулси през електродите, поставени в епидуралното пространство на гръбнака. Целта на стимулирането на гръбначния мозък са невроните, участващи в предаването и обработката на информация за болката. Стимулацията на гпабначния мозък е приложима при пациенти с хроничен ишиас, причинен от предишни операции на гръбнака, или от увреждане на гръбначния мозък. Този метод може да се прилага като допълнение при пациенти с нестабилна стенокардия и периферни съдови заболявания, тъй като увеличава притока на кръв, предизвиквайки вазодилатация. Стимулирането на периферните нерви е хирургична техника, която се използва при локална анестезия, и включва имплантиране на електроди в засегнатата област. Методът е ефективен при лечението на хроничен ишиас, коксигодиния, диабетна и алкохолна периферна невропатия, интеркостална невралгия след хроничен панкреатит, миалгии, главоболие, постхерпесна невралгия, интеркостална невралгия след торакотомия и фантомна болка.

  •    Стимулация на моторната зона в кората на главния мозък

Тя е приложима в случаи на резистентна централна таламична болка след инсулт, фантомна болка, тригеминална невралгия и болка след тежко увреждане на гръбначния мозък.

  •    Радиочестотна термокоагулация
  •    Криокоагулация

Това са минимално инвазивни методи, които индуцират разрушаването на нервните клетки чрез прилагане на топлина или на много ниска температура към биологичната тъкан, като по този начин освобождават пациента от болка чрез постигане на денервация.

Мултидисциплинарни методи за лечение на хронична болка

Лечение на спастичността

Спастичността се определя като състояние на повишен мускулен тонус и е резултат от поражението на горния двигателен неврон. Спастичността обикновено засяга горните и долните крайници и често е придружена от спазми (внезапни мускулни контракции), които нерядко биват болезнени. Проблемът е често срещан при пациенти с множествена склероза, инсулт, церебрална парализа, тежки мозъчни увреждания и травми на гръбначния мозък.

Целта на лечението е облекчаване на симптомите на спастичност, намаляване на болката, подобряване на функцията, повишаване на ползата от физиотерапията, подобряване на здравослевносто състояние и на цялостното качеството на живот на пациента.

Подходът към лечението на спастичността е многофакторен и включва комбинация от физиотерапия, медикаментозно лечение и хирургическа намеса. Често, особено когато спастичността ограничава конкретни мускули, инжектирането на ботулинов токсин може да бъде ефективно. При тежки случаи на спастичност може да се наложи миотомия, тендотомия или трансплантация на сухожилия. В случаи на спастичност, резистентна на консервативно лечение, се препоръчва интратекално приложение на баклофен чрез помпа.

Помпа за интратекално въвеждане на баклофен

Интратекалното въвеждане на баклофен е приложимо при пациенти със спастичност, неповлияващи се от медикаментозна терапия. Тъй като лекарството се инжектира директно в гръбначномозъчната течност, обграждаща гръбначния мозък, максималната терапевтичен ефект се постига с помощта на възможно най-ниска доза и, следователно, с минимални странични ефекти. Благодарение на интратекалното въвеждане се подобрява състоянието, намалява се честотата на пристъпите и се увеличава обхвата на движенията, което води до функционално подобряване на подвижнотта. При пациенти, кандидати за имплантиране на помпа, опитен неврохирург прилага тестова доза от лекарството интратекално. Пациентът се проследява и се преценява терапевтичния ефект от постоянното поставяне на помпата.

Постоянната имплантация на помпата е минимално инвазивна хирургична техника, която включва поставянето на инфузионния катетър в субарахноидното пространство и свързването му с крайната част на помпата за подаване на лекарство, имплантирана подкожно в долната коремна стена. Промените в дозировката на лекарството се извършват от лекуващия лекар чрез външно програмиране.

Знаете ли, че съвременната медицина предлага методи за лечение на болката, които могат да подобрят значително ежедневието ви!

Заболявания

Заболявания на нервната система
  •    Инсулти
  •    Болести и травми на гръбначния мозък
  •    Черепно-мозъчни травми
  •    Множествена склероза
  •    Паркинсонова болест
  •    Неврити, полиневрити / невропатии
  •    Полирадикулопатии
  •    Дегенеративни заболявания на нервната система
  •    Вродени и наследствени заболявания
  •    Тумори на нервната система
Заболявания на дихателната система
  •    Хронична дихателна недостатъчност
  •    Белодробна фиброза
  •    Астма
Заболявания на опорно-двигателната система
  •    Множествини травми
  •    Фрактури
  •    Травми на гръбначния стълб
  •    Ампутации
  •    Остеопороза
  •    Дегенеративен артрит
  •    Ревматоидни заболявания
  •    Миопатия след тежко заболяване
  •    Болки в гърба (лумбалгия)
  •    Болки в шията
  •    Спортни травми
  •    Следоперативна рехабилитация при ендопротезиране на стави, дискова херния, пластика на ставни връзки
Полисистемни заболявания
  •    Неврогенен пикочен мехур
  •    Разтройства на Централната нервна система / Разтройства функцията на мозъка
  •    Сексуални разстройства
  •    Анкилозиращ спондилит
  •    Лупус еритематозус
  •    Ревматоиден артрит
Специфични вродени малформации
  •    Менингомиелоцеле
  •    Церебрална парализа
  •    Миопатии
Сърдечно-съдови заболявания
  •    Следоперативна рехабилитация на пациенти, претърпели сърдечна операция
  •    Програма с кардио-респираторни упражнения за пациенти след инфаркт
Заболявания, свързани с възрастта
  •    Детски болести (напр. идиопатична сколиоза, акушерска парализа, спина бифида и т.н.)
  •    Старчески болести (мускулни крампи, дискинезия и т.н.)

Пациентите за нас

Преимущества на течнобазираната цитология

Златен стандарт в скрининга за рак на шийката на матката. Чрез него грешките при обикновена цитонамазка се изключват. Изследването дава възможност за по-ранно, точно и категорично поставяне на диагноза. Използва се като единствен метод в развитите държави.

Минимално включените в пакет Щитовидна жлеза лабораторни изследвания

Основни хормони на щитовидната жлеза:

 • TSH
 • FT3
 • FT4

Основни анти-тела на щитовидната жлеза:

 • TAT
 • MAT

Ехография на млечни жлези - важност и информация за изследването

Ултразвуковото изследване (ехография) на млечните жлези (гърдите) е задължително изследване за жени между 15 и 70 годишна възраст минимум веднъж годишно. 

По време на диагностиката се използват отразени ултразвукови вълни, с помощта на които се създава изображение. При провеждане на ултразвуково изследване не се използват рентгенови, други йонизиращи или вредни лъчи. Ултразвуковото изследване на млечните жлези се провежда с помощта на малък накрайник, който се държи в ръката от изследващия. Той се поставя и се движи напред и назад върху гърдите. 

Ехографията на млечните жлези е един от най-широкоразпространените и безболезнени методи за профилактика при жените и ранно откриване на рак на гърдата – много широко разпространено социално значимо заболяване. Според Световната здравна организация ненавременно неоткрит и лекуван рак на гърдата води до най-много 5 години преживяемост при жените. 

Не е необходима специфична подготовка за провеждане на ултразвуково изследване на млечните жлези. Необходимо е да свалите дрехите от кръста нагоре.

Информация за трансвагиналната ехография и нейната важност за женското здраве

Трансвагинална ехография представлява диагностично изследване, с чиято помощ в реално време се визуализират органите и структурите в малкия таз със следното предназначение:

 • дава информация за груби отклонения в невро-хормоналната регулация на менстроалния цикъл и съответно за необходимостта от провеждане на допълнителни хормонални лабораторни изследвания;
 • ключов метод за диагностика и лечение на стерилитет;
 • открива наличие на хиперплазия на маточната лигавица и ендометриален полип;
 • откриване и диагностика на малък миоматозен полип както и за проследяването му на 6 месеца.

Вагиналната ултразвукова диагностика е от ключово значение при жени, които се опитват да забременеят. Тя предиставя възможност за ценка на състоянието на яйчниците, чрез брой на фоликулите и наличие на овулаторен фоликул. Едно от най-важните изследвания в тази област е т. нар. фоликулометрия в съвкупност с овулационните тестове.

Не на последно място трансвагиналната ехография спомага за откриване на тънкостенни кисти на яйчниците или начален стадий на рак на яйчника – животозастрашаващо заболяване особено за жени след 60 годишна възраст.

Този диагностичен метод спомага и за ранно откриване на ендометроидни кисти или дермоидни кисти, които отстранени на време спасяват от бъдещ стерилитет.

 За изследването не е нужна специална предварителна подготовка. 

Информация за важността на цитонамазката и предписания при вземане на материал

Световната здравна организация препоръчва да извършва цитологично изследване на шийката на матката поне веднъж годишно, а по-добре веднъж на всеки 6 месеца. Чрез това изследване се идентифицира наличието на предрак или рак на маточната шийка и се определя обема на по-нататъшните действия на лекаря.

Цитонамазката е безболезнено изследване придружаващо профилактичния преглед.

Изискванията за него са да не използвате един ден преди това тампони, различни вагинални кремове и препарати или да си правите промивки. Желателно е да не сте имали сексуален контакт поне 24 часа преди изследването.

Какво представлява прегледа при акушер гинеколог и защо е важен

Гинекологичният преглед дава информация за наличине на:

 • остра или хроничка инфекция във влагалището;
 • лезия на маточната шийка – “раничка”;
 • остри или хронични възпаления в яйчници и маточни тръби.

Чрез прегледа лекарят може да прецени необходимо ли е провеждане на допълнителни микробиологични изследвания на влагалищен секрет и в каква насока да бъде потенциално лечение на гинекологичен проблем.

Специфична част на гинекологичната анамнеза е получаването на информация за менструацията, половия живот и репрудуктивното здраве на жената.

Дамите трябва да съобщят за датата на последната редовна менструация, продължителност, цикличност и сила на кървенето. Уточняват се минали бременности, тяхното протичане, стерилитет, аборти. Изследването на пациентката продължава след заемането на легнало положение по гръб на гинекологичен стол, с ръце на гърдите, максимално отпусната мускулатура. Ще бъде използван специален инструмент – спекулум. По време на изследването се прави анатомична и физиологична оценка на влагалище и маточна шийка.