0889300777

Д-р Камелия Милчева

Д-р Камелия Милчева е родена в град София. Завършва средно образованиe в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов”. През 2009 г. успешно се дипломира като магистър лекар при Медицински университет – гр. София. През 2010 г. започва специализация по клинична хематология към Клиника по Хематология на ВМА, с ръководител проф. Юл. Райнов. През 2014 г. придобива специалност Клинична Хематология. През периода на своята специализация преминава курс на следдипломно обучение „Основи на „Клиничната имунология и Лаборатория”.

През 2016 г. работи като член на работната група към комисията за оценка на здравните технологии към Министерство на Здравеопазването.

Д-р Камелия Милчева е първият български хематолог успешно завършил две програми за обучение на млади хематолози към Европейската Асоциация по Хематология – Мастър Клас 2013-2014 г., Байт Сайз Мастър Клас „Тромбофилия” 2015 – 2017г. Успешно преминава първия изпит по хематология на Европейската Асоциация по Хематология, провел се в рамките на ежегодния конгрес в гр. Мадрид.

Специализации: Трансплантология към Университетска клиника гр. Мюнхен – 2015г. Еферентна терапия към Медицински Университет гр. Санкт Петербург – 2017г.

Членства: Български лекарски съюз, Българско медицинско сдружение по хематология, Българска диабетна асоциация, Европейско дружество по хематология, Американска асоциация по клинична онкология.

Международни проекти: Участва като подизследвотал в 4 мащабни международни клинични изпитвания, Фаза 3 – CLARION, ENDEVOR, Denosumab/Zometa, ASPIRE.

Има редица участия в национални и международни форуми, автор е на публикации в областта на ХЛЛ и множествен миелом.

В две поредни години – 2013 г. и 2014 г. получава награда за „Млад Хематолог” в рамките на ежегодното провеждащия се симпозиум „Млад Хематолог”, акредитиран от Европейска Асоциация по Хематология.

Владее английски, руски и немски език.

ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИСТИ