Д-р Димитър Димитров – Израелска медицина в България

Един от фокусите на работата на Д-р Димитров е рутинното използване на сентинелен лимфен възел и органосъхраняващи операции на млечната жлеза, а така също и диагностика и лечение на непалпиращи се лезии на гърдата. Друг фокус на практиката му е предни резекции при ниско разположен ректален карцином с осъществяване на апаратни анастомози без протективни илеостоми.